Na Slovensku platí už štyri roky zákon na ochranu zamestnancov, ktorí poukazujú na protispoločenskú činnosť u svojho zamestnávateľa. Pravidlá o whistleblowingu, teda o ochrane osôb oznamujúcich protispoločenskú činnosť, ale začali platiť skôr ako európska smernica. V dôsledku toho slovenský zákon plne nereflektoval úpravu podľa smernice. Parlament preto prijal novelu, ktorá bude vo všeobecnosti účinná už od 1. júla tohto roka a niektoré vybrané časti od septembra. Upozornila na to medzinárodná právnická spoločnosť CMS.


Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša, je samotná definícia whistleblowera, ktorá bude mať oveľa širší význam. Bude zahŕňať aj bývalých zamestnancov, externých dodávateľov ako napríklad živnostníkov, obchodných partnerov, ale aj uchádzačov o zamestnanie.

Zákon po novom zároveň poskytuje príklady zakázaných odvetných opatrení zo strany zamestnávateľa. Ide napríklad o skočenie pracovného pomeru výpoveďou alebo v skúšobnej dobe, či preradenie na nižšiu pozíciu. Osobitnou zmenou je výška pokút, ktorú môžu zamestnávatelia dostať. Pre fyzické osoby to bude 6 000 eur a pre právnické osoby maximálne 100-tisíc eur. Za opakované porušenie sú tieto sadzby dvojnásobné.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: