Fluktuácia je problém až pre 67 percent personalistov v slovenských firmách. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton.


Až tretina vníma toto riziko najmä vo výrobných pozíciách. Pri špecifických pozíciách vidí hrozbu zvýšenej fluktuácie 16 percent personalistov a 11 percent si myslí, že bude problémom pri všetkých pracovných pozíciách.

Hlavný dôvod odchodu väčšiny zamestnancov je rovnaký, od iného zamestnávateľa dostanú za porovnateľnú prácu ponuku vyššej mzdy. Za lepšou finančnou ponukou odchádzajú viac než dve tretiny zamestnancov na Slovensku.

Podľa výsledkov prieskumu majú spoločnosti a ich zamestnanci rozdielny pohľad aj na otázku spätnej väzby, vzťahov s nadriadeným, príležitostí na vzdelávanie a odborný rast alebo na mieru flexibility pracovnej doby a možnosť využívať home office.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: