Energetickej chudobe je vystavených 8,2 percenta slovenských domácností. Vyplýva to z analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV).


Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej po úhrade celkových nákladov na energie zostane menej než napríklad 1,5-násobok životného minima a súčasne jej celkový čistý ročný príjem je menší ako národný medián. V roku 2020 to bolo 9 079 eur.

Najpočetnejšou skupinou obyvateľstva ohrozeného energetickou chudobou podľa tejto definície sú úplné rodiny s deťmi (40 %) nasledované jednočlennými domácnosťami nedôchodcov (14 %) a jednočlennými domácnosťami dôchodcov (6 %). Najvýraznejšie ale ovplyvňuje jednorodičovské domácnosti, kde je energetickej chudobe vystavená viac ako každá šiesta domácnosť.

Aj domácnosť, ktorá má ročné náklady na energie pod polovicou národného mediánu a súčasne jej celkový príjem je nižší ako 60 percent národného mediánu, patrí do skupiny ľudí ohrozených skrytou energetickou chudobou. Vtedy ide o takzvanú skrytú energetickú chudobu, ktorou trpí 2,7 percenta domácností. Pričom najväčšiu časť z nich tvoria jednočlenné domácnosti dôchodcov a úplné rodiny s deťmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: