Rizikom chudoby na Slovensku je ohrozených približne 615-tisíc osôb, čo je 11,4 percenta populácie Slovenska. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe na to upozornila Národná banka Slovenska (NBS).


Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí Slovensko medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe. Slovensko dosahuje v tomto ukazovateli hodnotu 25,2 percenta. Priemer krajín Európskej únie je pritom 24,5 percenta.

Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi a jednotlivci s vekom nad 65 rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: