Na Slovensku býva vo vlastnej nehnuteľnosti v porovnaní so zvyškom Európskej únie nadpriemerne veľa ľudí. Vo vlastnom býva 92 percent ľudí. Viac ich je len v Rumunsku, kde vo vlastnom byte či dome býva až 96 percent ľudí. Priemerne pritom v krajinách EÚ žije vo vlastnej nehnuteľnosti 70 percent ľudí a 30 percent býva v nájomných bytoch či domoch. Informoval o tom Eurostat.

Vo všetkých krajinách pritom bývanie vo vlastnej nehnuteľnosti prevažuje nad bývaním v nájomne. Iba v Nemecku je tento podiel takmer vyrovnaný, keď vo vlastnom býva 50,4 percenta ľudí a v nájme 49,6 percenta.

Horizontal bar chart. Share of people living in households owning or renting their home, EU Member States and Norway, percentage, 2020 data

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: