Rok 2022 bol pre investorov výnimočný, keďže výrazne poklesli tak akcie, ako aj dlhopisy, čo bolo pre  súčasných investorov nezvyčajná kombinácia. „Tradičné „vyvážené“ portfólio pozostávajúce zo 60 percent akcií a 40 percent dlhopisov zaznamenalo najhoršiu nominálnu výkonnosť od roku 1871,“ hovorí Peter Siks, investičný kouč v SaxoAcademy. Myšlienka portfólia 60/40 je pritom založená na predpoklade, že z rastu profitujú v portfóliu akcie, zatiaľ čo dlhopisová časť plní určitú funkciu príjmového nárazníka a diverzifikuje v časoch poklesov.

Podľa P. Siksa dosiahli výnosy z portfólia 60/40 za posledných 40 rokov približne 7,5 percenta ročne s volatilitou 8,9 percenta. „Napriek príšernému minulému roku portfólio 60/40 nie je mŕtve a očakávané výnosy akcií aj dlhopisov sa podstatne zlepšili. Akcie sú lacnejšie ako pred približne dvoma rokmi a dlhopisy sa prinajhoršom vracajú do kladných nominálnych výnosov. Samozrejme, kľúčovým faktorom zostáva vývoj ziskovosti firiem a úroková politika centrálnych bánk,“ vysvetľuje. Predpokladá pritom, že znovuotvorenie Číny prispeje k ziskovosti firiem na celom svete. Saxo Bank tiež zastáva názor, že USA nečaká žiadna, alebo len veľmi plytká recesia a okrem toho sa inflácia stabilizuje na mierne vyšších úrovniach, ako je súčasný konsenzus, čo však bude mať obmedzený vplyv na zvýšenie úrokových sadzieb.

„Vyvážené“ portfólio 60/40 nie je pre investorov mŕtve
Svetový index MSCI | Zdroj: Saxo Bank