Aj keď návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré im majú pomôcť, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Tvrdí Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) v hodnotení návrhu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort hospodárstva.


Podľa daňových poradcov je to z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia. „Považujeme preto za nutné dopracovať daňový rámec navrhovaných tém a presnejšie určiť zodpovednosť a termíny za ich vypracovanie,“ dodáva viceprezidentka SKDP Miriam Galandová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: