Sociálna poisťovňa v utorok (2. november) zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti sociálnych odvodov za tohtoročný október. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2024.

Na odklad môžu využiť elektronický formulár. V nevyhnutnom prípade je dostupná aj jeho listinná podoba, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Odložiť si poistné môžu tí, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 percent a viac.

Vláda ešte 20. októbra tohto roka schválila aj zmenu v odklade odvodov sociálneho poistenia za predchádzajúce pandemické mesiace. Nový termín odkladu sa týka odvodov za máj až júl 2020, december 2020 a január až máj 2021. Platí to aj pre príspevky do druhého a tretieho piliera.

Nové termíny splatnosti:

  • Odvody za máj 2020 sú splatné v termíne do 31. marca 2022.
  • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
  • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
  • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
  • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
  • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
  • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
  • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
  • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
  • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: