Sociálna poisťovňa od 1. septembra tohto roka prestane vyplácať pandemické ošetrovné. Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že poisťovňa bude poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní. Pandemické ošetrovné sa vyplácalo bez časového obmedzenia.


Pri každej potrebe ošetrovania sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom. Súčasne sa už nebudú používať tlačivá žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie. Nárok na ošetrovné bude potvrdzovať lekár na origináli tlačiva.

Na situáciu, kedy rodič potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktorú dieťa navštevuje sú uzatvorené rozhodnutím úradov, pripravuje Sociálna poisťovňa nové tlačivo, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. V tomto prípade už pediatri tlačivo potvrdzovať nebudú.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: