Za posledné tri roky sa jednou z najčerpanejších sociálnych dávok stalo takzvané pandemické ošetrovné (OČR). Bez ohľadu na to, že teraz sú všetci študenti a žiaci doma, rodičia môžu v niektorých prípadoch čerpať OČR cez prázdniny. Ministerstvo práce dávku zaviedlo ešte na začiatku pandémie koronavírusu. Jej čerpanie malo predovšetkým zabezpečiť, aby rodič nestratil príjem ani vtedy, keď musel zostať doma s dieťaťom pri uzatvorení školy alebo v prípade, že dostalo Covid-19. Pandemická óčéerka sa bude vyplácať už len do konca leta. Dávka sa od klasickej óčéerky líši tým, že sa vypláca dlhšie.

Nárok na OČR cez prázdniny majú napríklad rodičia detí z materských škôl, ktoré môžu byť ešte počas prázdnin na príkaz štátnych orgánov uzatvorené, alebo ak takéto dieťa ochorie a potvrdí to lekár. S dávkou tiež môžu rátať rodičia detí do 11 rokov veku, ktorým lekár nariadi karanténu. Ošetrovné môžu čerpať aj rodičia detí do 16 rokov veku, ktoré ochorejú a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár. Keď rodičia splnia ostatné podmienky, môžu čerpať pandemickú OČR už len do konca augusta tohto roka.

Systém je nastavený tak, aby rodičia mohli čerpať OČR cez prázdniny v prípade úradmi nariadeného zatvorenia škôlky, alebo vtedy, keď má dieťa pozitívny test na ochorenie Covid-19, musí byť v karanténe alebo doktor usúdil, že bude potrebovať celodenné ošetrovanie. Ešte počas prázdnin sa nemení ani postup žiadosti o dávku. Rodičia či iní poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa, musia o ošetrovné požiadať Sociálnu poisťovňu. Ak to už urobili počas pandémie, nemusia žiadať znovu. Potom sa len pravidelne posiela takzvané čestné vyhlásenie, kde potvrdzujú obdobie ošetrovania dieťaťa.

Ako funguje OČR cez prázdniny

Pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené kvôli ochoreniu Covid-19, sa cez prázdniny spravidla nečerpá. Rodičia teda nemôžu žiadať o dávku len preto, že dieťa nechodí do školy. Vtedy sú totiž uzatvorené na základe školského zákona bez ohľadu na pandemickú situáciu alebo choroby dieťaťa. Výnimkou sú prípady, kedy sa dieťa do 16 rokov veku nakazí koronavírusom alebo ochorie z iných dôvodov, vtedy rodič už o ošetrovné žiadať môže.

Iné podmienky platia pri škôlkaroch, ktorí nemajú školský rok rozdelený na obdobie vyučovania a prázdnin. Nárok na OČR cez prázdniny tak rodičom vznikne v prípade, že je počas nich materská škola uzatvorená pre pandemickú situáciu rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva, krajom, mestom, obcou či riaditeľom škôlky. Okrem toho môžu rodičia čerpať óčéerku aj pri ochorení dieťaťa, ktoré v žiadosti potvrdí jeho pediater.

OČR cez prázdniny
Rodičia môžu v niektorých prípadoch čerpať OČR cez prázdniny (Ilustračné foto: Depositphotos)

Nárok na OČR cez prázdniny rodičia nemajú v období, kedy je škôlka zatvorená na základe vyhlášky rezortu školstva. Podľa nej musia prerušiť svoju prevádzku najmenej na tri týždne kvôli čisteniu priestorov, dezinfekcie hračiek a čerpaniu dovoleniek. Okrem toho pre rodičov škôlkarov platí, že môžu čerpať ošetrovné, ak dieťa ochorie a potrebu ošetrovania v žiadosti potvrdí aj jeho pediater.

Zároveň platí, že rodič musí byť nemocensky poistený, či už ako zamestnanec, podnikateľ či samoplatca. Dávku potom bude zo Sociálnej poisťovne dostávať za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár dieťaťa. To znamená, že to ešte počas prázdnin môže byť dlhšie ako dva týždne. Od septembra už bude fungovať len klasická óčéerka, ktorú môžu rodičia poberať maximálne 14 dní. Funguje aj takzvané dlhodobé ošetrovné, ktoré sa po splnení podmienok čerpá až 90 dní.

Postup žiadosti sa zatiaľ nemení

Ešte počas prázdnin sa postup žiadosti o dávku nemení. Rodičia s chorým dieťaťom žiadajú pobočku Sociálnej poisťovne o ošetrovné prostredníctvom originálnej žiadosti potvrdenej lekárom. Tlačivo má po novom pri sebe vždy lekár, ktorý ho rodičom poskytne. V prípade zamestnanca musí byť žiadosť potvrdená aj zamestnávateľom. Tí, ktorí sa starajú o zdravé dieťa napríklad zo zatvorenej škôlky, žiadajú o pandemické ošetrovné prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne. To isté platí pre rodičov, ktorých dieťa má lekárom nariadenú karanténu.

Zachovaná zostala aj povinnosť na konci mesiaca poisťovni elektronicky zaslať čestné vyhlásenie. Rodič v ňom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ošetroval a počas ktorých dosahoval príjem. Nárok na OČR cez prázdniny majú okrem rodičov aj náhradní rodičia, osvojitelia, ale aj starí rodičia, prastarí rodičia či súrodenci, ktorí majú nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote. Rodičia sa môžu pri ošetrovnom aj striedať, ale každý z nich musí poslať žiadosť za seba.

Ošetrovné sa potom vypláca za deň, pričom ide o 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca či vymeriavacieho základu podnikateľa. Za deň môže rodič tento rok dostať maximálne 43,80 eura eura. Závisí to od výšky jeho hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu, z ktorého platí odvody. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať najviac 1 313,90 eura a v prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni maximálne 1 357,70 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: