Pandemická situácia na Slovensku sa v posledných týždňoch začala opäť zhoršovať. Pribúdať môže aj pozitívnych prípadov z radov škôlkarov či žiakov, ktorí majú letné prázdniny. Rodičia tak v niektorých prípadoch budú môcť s deťmi zostať doma a čerpať takzvané pandemické ošetrovné (OČR).

Nárok budú mať rodičia detí materských škôl, ktoré budú počas prázdnin na príkaz štátnych orgánov uzatvorené alebo ak takéto dieťa ochorie a potvrdí to lekár. OČR môžu čerpať aj rodičia školopovinných detí do 16 rokov veku, ktoré ochorejú a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár. S dávkou tiež môžu rátať rodičia detí do 11 rokov veku, ktorým lekár nariadi karanténu.

Pandemická OČR je teda nastavená tak, aby ju mohli rodičia čerpať v prípade úradmi nariadeného zatvorenia škôlky, alebo vtedy, keď má dieťa pozitívny test na ochorenie Covid-19, musí byť v karanténe alebo doktor usúdil, že bude potrebovať celodenné ošetrovanie. Počas prázdnin sa nemení ani postup žiadosti o dávku. Rodičia či iní poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa, musia o OČR žiadať Sociálnu poisťovňu.

Pandemická OČR aj počas prázdnin


Pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené kvôli ochoreniu Covid-19, sa cez prázdniny spravidla nečerpá. Rodičia teda nemôžu žiadať o dávku len preto, že dieťa nechodí do školy. Vtedy sú totiž uzatvorené na základe školského zákona bez ohľadu na pandemickú situáciu. Výnimkou sú prípady, kedy sa dieťa do 16 rokov veku nakazí koronavírusom alebo ochorie z iných dôvodov, vtedy rodič už o ošetrovné žiadať môže.

Rodič musí byť ale zároveň nemocensky poistený, či už ako zamestnanec alebo napríklad podnikateľ. Dávku potom bude zo Sociálnej poisťovne dostávať za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár dieťaťa. To neplatí v prípade detí starších ako 16 rokov veku. Vtedy rodič poberá len bežné ošetrovné najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie ale na tlačive žiadosti musí potvrdiť lekár.

OČR
Rodičia môžu čerpať pandemické OČR aj počas prázdnin. (ilustračné foto: Freepik)

Iné podmienky platia pri škôlkaroch, ktorí nemajú školský rok rozdelený na obdobie vyučovania a prázdnin. Nárok na OČR tak rodičom vznikne v prípade, že je počas prázdnin materská škola uzatvorená pre pandemickú situáciu rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriaďovateľom či riaditeľom škôlky.

Neplatí to ale v období, kedy je škôlka zatvorená na základe vyhlášky rezortu školstva. Podľa nej totiž musia škôlky prerušiť svoju prevádzku najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ale aj čerpania zamestnaneckých dovoleniek.

Okrem toho pre rodičov škôlkarov platí, že môžu čerpať ošetrovné, ak dieťa ochorie a potrebu ošetrovania v žiadosti potvrdí aj jeho pediater.

Žiada sa elektronicky

Počas prázdnin sa postup žiadosti o dávku nemení. Rodičia s chorým dieťaťom žiadajú pobočku Sociálnej poisťovne o ošetrovné prostredníctvom originálnej žiadosti potvrdenej lekárom. Tlačivo má po novom pri sebe vždy lekár, ktorý ho rodičom poskytne. V prípade zamestnanca musí byť žiadosť potvrdená aj zamestnávateľom.

Tí, ktorí sa starajú o zdravé dieťa napríklad zo zatvorenej škôlky, žiadajú o pandemické ošetrovné prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne. To isté platí pre rodičov, ktorých dieťa do 11 rokov veku má lekárom nariadenú karanténu.

Zachovaná zostala aj povinnosť na konci mesiaca poisťovni elektronicky zaslať čestné vyhlásenie. Rodič v ňom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ošetroval a počas ktorých dosahoval príjem. Nárok na pandemické ošetrovné majú okrem rodičov aj náhradní rodičia, osvojitelia, ale aj starí rodičia, prastarí rodičia či súrodenci, ktorí majú nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote.

Za rovnaké obdobie ošetrovania aj viacerých osôb či detí patrí poistencovi iba jedno pandemické ošetrovné. Rodičia či iní rodinní príslušníci sa môžu pri OČR aj striedať, ale každý z nich musí poslať žiadosť za seba.

OČR sa potom vypláca za deň, pričom ide o 55 percent denného vymeriavacieho základu. Ten je v tomto roku v maximálnej výške zhruba 74,50 eura. Maximálne tak rodič môže dostávať takmer 41 eur na deň. Závisí to ale od výšky jeho hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu, z ktorého platí odvody.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: