Na rozdiel od pandemickej péenky štát koronakrízové ošetrovné (OČR) ešte nevypol a bude sa poskytovať aj od januára 2022. Takzvaná pandemická OČR je nastavená tak, aby ju mohli rodičia čerpať v prípade plošného nariadenia zatvoriť školy či triedy, alebo vtedy, keď má dieťa pozitívny test na ochorenie Covid-19 a musí byť v karanténe. Pracujúci rodičia potom musia s menšími deťmi zostávať doma počas dištančného vzdelávania alebo nariadenej izolácie.

Pandemické ošetrovné vzniklo práve kvôli koronakrízovým opatreniam, medzi ktoré patrí aj zatváranie škôl najmä v období, kedy počet prípadov v krajine rastie. Pandemická OČR sa preto vypláca vtedy, keď je dieťa choré či v karanténe, alebo školu pre pandémiu zatvorili. Redakcia portálu Finsider preto pripravila odpovede na niekoľko otázok, v ktorých vysvetľuje podmienky óčéerky, či sa vypláca cez prázdniny, aká je výška dávky a dokedy sa môže vyplácať.

V článku sa dočítate:

Pandemická OČR verzus klasická. Aké sú hlavné rozdiely?

Pandemická óčéerka a klasická sa odlišujú hlavne v dĺžke poberania. Kým pri klasickom krátkodobom ošetrovnom sa dávka poberá maximálne 14 dní, pandemické ošetrovné sa čerpá v podstate až do skončenia krízovej situácie alebo dovtedy, kým dieťa musí byť v karanténe.

Kto a kedy má nárok na pandemickú óčéerku?


Nárok majú len ľudia, ktorí si platia sociálne odvody či už ako zamestnanci, podnikatelia alebo dobrovoľne poistené osoby. Spravidla môžu ošetrovné čerpať rodičia na deti do 11 rokov veku, prípadne 18 rokov veku, ak je ich zdravotný stav dlhodobo nepriaznivý. Ošetrovné je možné poberať aj na dieťa do 16 rokov, ktoré ochorelo alebo nie je schopné sa o seba postarať počas uzatvorenia škôl.

V dvoch prípadoch sa čerpá aj na dospelé osoby. Prvým je to osoba, ktorá sa tiež stará o dieťa, ale musí byť v karanténe alebo ochorela. V druhom prípade môže ísť o osobu, ktorá sa stará o potomka, predka či blízkeho príbuzného, a zároveň bolo pre pandémiu zatvorené zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mala byť umiestnená alebo ho navštevuje ambulantne.

Mám nárok na ošetrovné aj cez prázdniny?

Spravidla nie. Sociálna poisťovňa pripomína, že cez školské prázdniny sú školy uzatvorené na základe školského zákona. Výnimky tvoria prípady, ak je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom, alebo rodič ošetruje choré dieťa do 16 rokov, prípadne má jeho dieťa do 11 rokov nariadenú karanténu. V obidvoch týchto prípadoch potvrdzuje nárok na ošetrovné lekár na základe žiadosti. Ak ochorie dieťa vo veku 16 rokov a staršie, rodičovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Kedy musí pandemické ošetrovné potvrdiť lekár a kedy nie?

Ak školu alebo škôlku zatvoril minister, hygienik, zriaďovateľ alebo riaditeľ školského zariadenia, rodič nemusí predkladať potvrdenie od lekára. Týka sa to detí do 11. rokov veku a tých, ktoré majú menej ako 18 rokov, ale ich zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý. Potvrdenie budú potrebovať rodičia detí v tomto veku, ktorým bola nariadená karanténa. Lekárske potvrdenie je potrebné aj v prípade chorého dieťaťa do 16 rokov veku alebo dieťaťa v tomto veku, ktoré nie je mentálne alebo fyzicky schopné sa o seba postarať počas uzatvorenia škôl.

Ak niekto žiada ošetrovné na osobu, ktorá sa tiež stará o dieťa, ale musí byť v karanténe alebo ochorela, dokladuje sa to potvrdením od jej lekára. Potvrdenie od lekára nie je potrebné v prípade poberania ošetrovného na osobu, ktorá sa stará o potomka, predka či blízkeho príbuzného, a zároveň bolo pre pandémiu zatvorené zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mala byť umiestnená alebo ho navštevuje ambulantne.

Nahlasuje sa pandemická OČR aj zamestnávateľovi?

Áno. Prekážku v práci a obdobie jej trvania musí zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi ním určeným spôsobom.

Aká je výška dávky pandemického ošetrovného?

Vypláca sa za deň, pričom ide o 55 percent denného vymeriavacieho základu. Ten je v roku 2022 v maximálnej výške zhruba 74,50 eura. Maximálne tak rodič od januára získa takmer 41 eur na deň.

Pandemická OČR
Pandemická OČR sa bude vyplácať aj v roku 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Ako a kde žiadať o dávku?

Rodičia detí zo zatvorenej školy a detí, ktorým bola nariadená karanténa, žiadajú o ošetrovné cez elektronický formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Posielajú ho len rodičia, ktorí o pandemické ošetrovné od 20. marca 2020 ešte nežiadali. Pre ostatných platí, že stačí na konci mesiaca elektronicky poslať vyplnené čestné vyhlásenie. Keď prídu rodičia s chorým dieťaťom k lekárovi osobne, žiadosť o ošetrovné im poskytne aj potvrdí lekár priamo v ordinácii. Rodič-zamestnanec musí mať žiadosť potvrdenú aj zamestnávateľom.

Poberá sa pandemická OČR na každé dieťa zvlášť a musím žiadať o dávku každý mesiac?

Za rovnaké obdobie ošetrovania aj viacerých osôb či detí patrí poistencovi iba jedno pandemické ošetrovné. Zároveň platí, že o dávku netreba žiadať každý mesiac. Rodičia na konci mesiaca musia posielať len čestné vyhlásenie. V ňom treba vyznačiť napríklad počet dní, počas ktorých sa o dieťa starali a ďalšie dôležité údaje.

Môžu sa rodičia pri poberaní ošetrovného aj striedať?

Áno. Každý z rodičov si však musí podať jednorazovo samostatnú elektronickú žiadosť. Na konci kalendárneho mesiaca potom musí každý sám za seba podať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Sociálna poisťovňa vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Treba pripomenúť, že každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Ako sa ukončí pandemická OČR?

Rodič nemusí urobiť nič. Pre ukončenie stačí neposlať pravidelné mesačné čestné vyhlásenie s prehľadom dní, počas ktorých sa o dieťa staral.

 • Vypočítajte si aj výšku OČR dávky na našej kalkulačke TU.
 • Čo robiť v prípade, ak sa dieťa o seba nevie postarať alebo majú rodičia strach z nákazy?

  Ak dieťa do dovŕšenia 16. rokov veku nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy, rodič potrebuje predložiť potvrdenie od pediatra. Zároveň platí, že Sociálna poisťovňa ošetrovné neuzná, ak rodič nepošle dieťa do otvorenej školy či škôlky kvôli strachu z nákazy.

  Môže sa čerpať pandemická OČR, keď sa o dieťa stará rodič počas práce z domu?

  Nie. V tomto prípade má rodič príjem za prácu z domu.

  Môže čerpať ošetrovné na dieťa len rodič?

  Nárok na pandemické ošetrovné majú rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia, ale aj starí rodičia, prastarí rodičia či súrodenci, ktorí majú nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote.

  Kedy vzniká nárok na ošetrovné po rodičovskej dovolenke alebo počas nej?

  Počas rodičovskej dovolenky sa o dieťa stará matka, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku. Počas tohto obdobia nemôže zamestnankyňa čerpať nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti o toto dieťa. Ak však v zamestnaní ukončí po dohode so zamestnávateľom rodičovskú dovolenku, môže požiadať zamestnávateľa o ospravedlnenie prekážky v práci pre ošetrovanie člena rodiny. V takom prípade jej vznikne nárok na pandemické ošetrovné, najdlhšie do dňa, kedy bude dieťa prijaté do školy či škôlky.

  Prečítajte si ďalšie články na túto tému: