Pandemická nemocenská od 1. decembra tohto roka zanikla. Ľudia, ktorí budú musieť zostať v karanténe pre pozitívny test alebo vypuknutie ochorenia Covid-19, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri inej chorobe či pri úraze. Upozornila na to Zuzana Dvoráková z odboru komunikácie s verejnosťou v Sociálnej poisťovni.


Pre tých, ktorí sa do karantény dostali ešte v novembri a musia v nej zostať aj v deccembri, platí, že im bude poisťovňa aj naďalej posielať pandemické nemocenské až do ukončenia péenky. Postup pri karanténe bude v podstate rovnaký ako doteraz. Poistenec najskôr kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vystaví potvrdenie.

Tlačivo potvrdenia o péenke lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Zamestnancovi v karanténe tiež zostáva povinnosť o tom informovať aj svojho zamestnávateľa. Zamestnanec si môže nemocenské uplatniť aj štandardným spôsobom a potvrdenie sám odovzdá zamestnávateľovi. Tiež sa bude prechodne používať aktuálny e-formulár.

Sociálna poisťovňa vyplatila od začiatku pandémie v období od 1. apríla minulého roka až do 31. októbra 2021 spolu viac ako 3 230 000 dávok nemocenské. Z toho bolo viac ako 860-tisíc dávok takzvané pandemické nemocenské.

Ako sa poberá dávka nemocenské:

  • za prvých 10 dní práceneschopnosti (PN) vypláca náhradu príjmu zamestnávateľ,
  • od 1. do 3. dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu,
  • od 4. do 10. dňa je to 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa,
  • klasická péenka z poisťovne je vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • rovnaká suma sa vypláca až do oficiálneho ukončenia péenky lekárom.

Podmienky nároku na nemocenské:

  • existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby (DNPO),
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej výške a včas, s tolerovaným nedoplatkom nižším ako 5 € (iba SZČO a DNPO),
  • absencia príjmu počas pracovnej neschopnosti (iba zamestnanec),
  • pre DNPO platí, že musí byť 270 dní nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: