Rodinné prídavky na dieťa vo výške sto eur začnú dostávať rodičia v najbližších dňoch. Informovala o tom hovorkyňa z rezortu práce Eva Rovenská. Pandemický prídavok na dieťa má pomôcť zmierniť zvýšené výdavky, ktoré ľuďom vznikli v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie šírenia pandémie.


Rodičom, ktorým sa prídavok na dieťa poukazuje na účet v banke, dostanú stoeurový pandemický prídavok na dieťa na účet od 13. októbra 2021. Tým, ktorým vypláca prídavok na dieťa Slovenská pošta, bude vyplatený od 18. do 27. októbra 2021.

„Vzhľadom na to, že zber údajov o štúdiu bol ukončený až začiatkom októbra a do pregenerovania dávok pred výplatou v riadnom termíne sa nedostali všetky údaje, úrady práce vyplatia prídavky na dieťa v ďalšom mimoriadnom termíne v mesiaci október,“ vysvetľuje E. Rovenská.

Zároveň dodala, že ak nenatiekli údaje o štúdiu v školskom roku 2021/2022 pre študentov vo veku 16 až 18 rokov, prípadne, ak rodič nedoložil potvrdenie, stoeurový prídavok na dieťa za september úrady práce vyplatia v najbližšom výplatnom termíne po získaní údajov o štúdiu.

Príspevok predstavuje sumu zloženú z dvoch častí. Prvú tvorí bežná mesačná výška prídavku na dieťa 25,50 eura, druhú mimoriadne navýšenie 74,50 eura. Spolu sto eur dostanú tí rodičia, ktorých deti sú mladšie ako 18 rokov, majú nárok na prídavky a v auguste tohto roka nemali nárok na príspevok 333 eur.

Toto jednorazové zvýšenie dostanú aj rodiny, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri tohto roka bolo mladšie ako 18 rokov, zomrelo v čase od vlaňajšieho marca do septembra 2021.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: