Napriek tomu, že pandemická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 už nie je taká dramatická, rodičia môžu stále žiadať o takzvané pandemické ošetrovné (OČR). V súčasnosti totiž prebieha epidémia respiračných ochorení, kvôli ktorým sa zatvárajú brány škôl a škôlok. Rodičia tak môžu poberať OČR na dieťa do 11 rokov. Nárok sa týka aj rodičov detí do 18 rokov veku, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.


OČR na dieťa sa tak čerpá počas takzvaných chrípkových prázdnin. Môže ísť o triedu alebo celú školu, ktorú kvôli vyššiemu počtu chorých detí spravidla zatvorí hygienik, riaditeľ školy alebo jej zriaďovateľ. Ošetrovné sa vypláva aj vtedy, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténu. Musí to ale potvrdiť pediater.

OČR na dieťa do 16 rokov si môžu rodičia nárokovať len v prípade, ak je naozaj choré a o tom, že celodenné ošetrovanie naozaj potrebuje, rozhodne jeho lekár. Keď je takéto dieťa doma len kvôli tomu, že sú v škole chrípkové prázdniny, poisťovňa pandemické OČR na dieťa rodičovi jednoducho neuzná.

Pandemické OČR na dieťa sa nezmenilo

Pandemická óčéerka bola zavedená ešte začiatkom marca v roku 2020 a podmienky nároku sa odvtedy nezmenili. Sú totiž naviazané na vyhlásenie mimoriadnej udalosti v krajine, ktorá ešte stále nebola zrušená. „Dávka môže pomôcť rodičom, ktorí sa o deti starajú doma alebo ak sa deti budú učiť z domu on-line z dôvodu uzatvorenia školy, škôlky či triedy. Ide napríklad o situáciu, ak hygienik buď z dôvodu chrípkovej epidémie alebo epidémie koronavírusu uzavrie triedu alebo školu, respektíve o uzatvorení rozhodne iný príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ),“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Stále platí, že OČR na dieťa môže získať zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež žena bez nemocenského poistenia, ale v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade ženy, ktorej poistenie zaniklo v období tehotenstva. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba si musí platiť nemocenské poistenie 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku. Zamestnanec a živnostník majú nárok bez ohľadu na to, ako dlho sú poistení.

OČR na dieťa
Rodičia môžu poberať pandemické OČR na dieťa aj počas chrípkových prázdnin. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Pandemická OČR na dieťa tiež nie je limitovaná. To v praxi znamená, že rodičia ho poberajú dovtedy, kým nie sú škola či trieda opäť otvorené. Klasické krátkodobé ošetrovné sa totiž poberá 14 dní, v tomto prípade ale žiaden limit neplatí. Sociálnej poisťovni k tomu nemusia rodičia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o uzatvorených školách či triedach totiž dostáva priamo od okresných úradov, ktorým poskytujú údaje samotné školy.

Rodičia, ktorí si už uplatňovali pandemické OČR na dieťa, novú žiadosť teraz posielať nemusia. Stačí, keď na konci mesiaca pošlú do poisťovne elektronický formulár čestného vyhlásenia, v ktorom vyznačia dni, za ktoré si óčéerku uplatňujú. Tí, ktorí o dávku ešte nežiadali, musia prejsť celým elektronickým procesom žiadosti. Pri deťoch do 16 rokov veku musí originál tlačiva žiadosti o ošetrovné potvrdiť ich pediater. Ten rozhodne aj o dĺžke obdobia poberania dávky. Aj v tomto prípade to môže byť viac ako 14 dní.

Koľko peňazí dostávajú rodičia

Ošetrovné sa určuje z hrubej mzdy zamestnanca alebo vymeriavacieho základu(DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ.

Výška ošetrovného je vždy 55 percent denného vymeriavacieho základu od prvého dňa. Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Existuje aj maximálne denné ošetrovné, ktoré je od 1. januára tohto roka na úrovni 43,80 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie poisťovňa vyplatí v roku 2023 maximálne 613,20 eura.

Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať 1 313,90 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 357,70 eura.

OČR na dieťa v číslach

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: