Aj v súčasnosti, keď respiračné ochorenia zatvárajú brány škôl a materských škôl, majú rodičia nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR). Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Dávku môžu naďalej poberať rodičia detí do 11, respektíve 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.


Nárok na ňu budú mať  aj v prípade, ak sa deti budú učiť on-line z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy z rozhodnutia hygienika, riaditeľa či zriaďovateľa školy. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania.

V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy alebo školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: