Počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakov, ukázala to analýza Inštitút sociálnej politiky (ISP). Vďaka informatizácii v slovenskom regionálnom školstve klesol počet študentov na jeden počítač z 12,2 v roku 2004 na 2,3 študenta na počítač v roku 2021. Dostupnosť počítača na hodinách matematiky a prírodovedy nemala vplyv na zručnosti slovenských štvrtákov.

Na druhej strane, dostupnosť počítačov na hodinách slovenského jazyka zvýšila čitateľskú gramotnosť v priemere o 0,1 až 0,13 štandardnej odchýlky, čo sa dá považovať za stredne silný efekt. Najväčší prospech z dostupnosti počítača na hodinách čítania mali deti navštevujúce školy, na ktorých viac ako 50 percent detí pochádzalo z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi.

Deťom navštevujúcim tieto školy sa vďaka dostupnosti počítačov zlepšila čitateľská gramotnosť až o 0,25 štandardnej odchýlky, čo sa dá podľa ISP považovať za silný efekt.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: