Hospodársky výsledok poisťovní na slovenskom trhu po zdanení v prvom polroku 2023 dosiahol úroveň 113 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska.


Vývoj na poistnom trhu sa počíta podľa nového účtovného štandardu. Centrálna banka tvrdí, že úroveň zisku naznačuje medziročný nárast, ale jednoduché porovnanie podľa starého a nového účtovného štandardu by bolo zavádzajúce.

Zisk poisťovní medziročne stúpol o 7,5 percenta a po očistení o jednorazové vplyvy o 23,3 percenta. Jednorazové vplyvy zahŕňajú predaj centrály, vyššie dividendy z dcérskej dôchodkovej správcovskej spolosčnosti a rozpustenie prebytočnej rezervy na poistenie insolventnosti cestovnej kancelárie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: