Pre viac ako 40 percent voľných pracovných miest na Slovensku stačilo v auguste iba základné vzdelanie. Na základe údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na to upozornil ekonomický analytik Tatra banky Andrej Martiška. Lepšie vzdelanie podľa neho rozširuje možnosti a má nepochybne mnoho benefitov z pohľadu kariéry a výšky platu, no čísla ukazujú, že vysokoškolské vzdelanie dnes nie je nevyhnutné pre nájdenie práce.


„Vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa bolo v auguste podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyžadované iba pre štyri percentá voľných pracovných miest. Naproti tomu pre viac ako 40 percent voľných pracovných miest stačilo iba základné vzdelanie. To hovoríme o súhrnných údajoch za celé Slovensko,“ píše A. Martiška.

Pri číslach z pohľadu jednotlivých krajov sú podľa neho opäť výrazné regionálne rozdiely. „V krajoch s nízkou mierou nezamestnanosti a dostatkom voľných pracovných miest je výrazne vyšší dopyt po zamestnancoch s nižším vzdelaním ako v krajoch s vyššou nezamestnanosťou a dlhodobým nedostatkom pracovných miest,“ dodal.

Až 66 percent voľných pracovných miest v Trnavskom a 43 percent v Bratislavskom kraji vyžaduje iba základné vzdelanie, kým v Prešovskom kraji postačuje na 12 percent ponúk. Vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa je vyžadované pre osem percent voľných miest v Košickom a 5,5 percenta v Prešovskom kraji, kým v Bratislavskom kraji to platí pre 5,2 percenta miest a v Trnavskom pre 1,9 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: