Nominálna mesačná mzda sa počas júna tohto roka medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach ekonomiky. Negatívnemu vplyvu vysokej inflácie odolala len polovica z nich. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Najvyšší rast priemernej mzdy o 15 percent zaznamenal sektor ubytovania s priemernou mzdou 1 082 eur. Najnižšie tempo rastu miezd pod úrovňou desať percent bolo v doprave a skladovaní (1 297 eur) a informáciách a komunikácii (2 372 eur).

Reálne mzdy vzrástli najdynamickejšie tiež v sektore ubytovanie o 3,8 percenta. Miernejšie rasty sa prejavili vo vybraných trhových službách (1 440 eur) v stavebníctve (1 044 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (703 eur) a vo veľkoobchode (1 468 eur).

Naopak, pokles reálnych miezd pretrval v doprave a skladovaní, v predaji a oprave vozidiel (1 394 eur), ďalej v priemysle (1 515 eur), maloobchode (1 071 eur) a najvýraznejšie sa prejavil v odvetví informácie a komunikácia o 4,5 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: