Prima banke sa v tomto roku darí výraznejšie navyšovať trhový podiel na úveroch na bývanie. Prima banke pomáha aj to, že zatiaľ nezvyšovala úrokové sadzby tak razantne ako väčšina ostatných bánk. V čase nárastu úrokových sadzieb tak získava veľkú konkurenčnú výhodu.


Kým v januári, než banky začali so zvyšovaním úrokov, podiel Prima banky na úveroch na bývanie dosahoval 10,14 percenta, v auguste to podľa údajov Národnej banky Slovenska bolo už 11,48 percenta. Takýto výrazný nárast nezaznamenala žiadna iná banka.

Toto číslo pritom nevyjadruje, koľko úverov banka poskytla v danom mesiaci, ale aký je jej podiel na všetkých aktuálne splácaných úveroch.

Najväčší podiel na trhu si naďalej drží Slovenská sporiteľňa, ktorá ovláda viac ako štvrtinu trhu (25,11 percenta) rovnako ako v januári. Druhej VÚB od januára klesol podiel na úveroch na bývanie o viac ako jeden percentuálny bod. Kým v januári jej patrilo 21,48 percenta trhu, v auguste to bolo 20,01 percenta. V januári minulého roku VÚB pritom ešte patrilo 22,23 percenta hypotekárneho trhu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: