Strana Progresívne Slovensko (PS), ktorá sedí v parlamentnej opozícii, navrhuje zvýšenie odvodovej úľavy pre študentov a dôchodcov. Podľa ich návrhu by mohla suma tvoriť 20 percent priemernej mzdy, vďaka čomu by úľava každý rok stúpala. Pravidlá navrhujú v novele zákona o sociálnom poistení.


V súčasnosti je odvodová úľava uplatňovaná pri zárobkoch do výšky 200 eur. Keby sa brala do úvahy priemerná mzda z vlaňajška, ktorá dosiahla úroveň 1 430 eur mesačne, odvodová položka by stúpla na sumu 286 eur. Z tejto sumy by potom študenti či dôchodcovia na brigáde neplatili odvody.

Zmenou by sa zvýšila aj hranica príjmu, ktorý môžu dosiahnuť ľudia v predčasnom dôchodku. V súčasnosti nemôžu zarobiť viac ako 2 400 eur za rok, inak im Sociálna poisťovňa prestane vyplácať predčasnú penziu. Po zmenách, ktoré navrhuje strana PS, by mohli dosiahnuť príjem vo výške 3 432 eur ročne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: