Keď sa niekto rozhodne odísť do predčasnej penzie, musí počítať s tým, že si popri nej nemôže veľa zarobiť. Práca v predčasnom dôchodku je totiž obmedzená maximálnou sumou zárobku, ale aj tým, že takýto človek nemôže byť dôchodkovo poistený. Akonáhle niekto tieto pravidlá poruší, prestane dostávať predčasnú penziu. Štát mu ju začne opäť vyplácať až potom, ako bude opäť dodržiavať podmienky. Od júla minulého roku môžu predčasní penzisti využiť v stanovených prípadoch výnimku.

Po novom môžu ľudia do predčasného dôchodku odísť dvomi spôsobmi. Tým prvým je predčasná penzia, o ktorú je možné žiadať dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Druhou možnosťou je odísť po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. Práca v predčasnom dôchodku je v oboch prípadoch obmedzená. Žiadateľ nemôže byť zamestnaný alebo podnikať už pri podaní žiadosti o predčasnú penziu. Ak totiž niekto platí odvody na dôchodkové poistenie, nie je možné mu vyplácať aj predčasný starobný dôchodok.

Po priznaní predčasného dôchodku už penzista pracovať môže – ale len na dohodu, s uplatnením odvodovej úľavy a do maximálnej výšky 200 eur mesačne. Aj s odvodovou úľavou tak nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku niekto poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok. Dávku začne posielať až v ďalšom roku, keď urobí zúčtovanie. Pozor si treba dať aj na viacero dohôd súčasne. Podľa legislatívy sa odvodová úľava môže uplatniť len pri jednej z nich. V ostatných by sa penzista stal dôchodkovo poistený a príde o predčasnú penziu bez ohľadu na to, koľko by zarobil.


Od júla minulého roku dostali výnimku z tohto pravidla samostatne zárobkové osoby, ktoré vykonávajú presne stanovené činnosti. Ide napríklad o veterinárnych lekárov, psychológov, advokátov a notárov či sociálnych pracovníkov. Celý zoznam povolaní sa nachádza na stránke Sociálnej poisťovne. Ak niekto podniká a vykonáva činnosť z tohto zoznamu a vznikne mu dôchodkové poistenie, nepríde o predčasný dôchodok. Podmienkou je, že nemôže byť zároveň dôchodkovo poistený z iného dôvodu.

Práca v predčasnom dôchodku nie je jediná podmienka

Odchod do predčasnej penzie je spojený aj s podmienkami, ktoré musí žiadateľ spĺňať. Kto žiada o predčasný dôchodok najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, musí mať minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia. Počítajú sa do toho aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti či odborné a politické školenia. Okrem toho sa sleduje, na akú výšku predčasného dôchodku by mal nárok. Výška klasického predčasného dôchodku nesmie byť nižšia ako 1,6-násobok sumy životného minima. V súčasnosti ide o 430,20 eura mesačne. Suma opäť stúpne v júli tohto roka, kedy bude rásť aj životné minimum, na ktoré je naviazaná.

Podmienky sa líšia pri odchode do penzie po 40 odpracovaných rokoch. Práve túto možnosť v poslednom období využíva čoraz viac ľudí. Rozdiel oproti klasickom predčasnom dôchodku je v tom, že sa nesleduje, či žiadateľovi chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Za odpracovaný rok sa pritom nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, ďalej doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia zo zahraničia.

Práca v predčasnom dôchodku
Práca v predčasnom dôchodku má svoje úskalia (Ilustračné foto: Freepik/práca v predčasnom dôchodku)

Keď niekto využije možnosť odchodu do predčasnej penzie, dávka sa mu bude krátiť. Po 40 odpracovaných rokoch sa jeho dôchodok kráti o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku. Klasický predčasný dôchodok sa kráti o 0,5 percenta za každých 30 dní, o ktoré odíde do dôchodku skôr. Každý predčasný dôchodca musí počítať s tým, že keď už dosiahne dôchodkový vek a prejde do riadneho starobného dôchodku, bude poberať rovnakú sumu. Dávka sa mu bude zvyšovať len pri valorizácii.

Kedy sa ľuďom oplatí odísť do predčasnej penzie

Pri žiadosti o predčasný dôchodok musí poisťovňa najprv vypočítať samotnú dávku. Robí sa to v zásade rovnako, ako pri dosiahnutí dôchodkového veku. Predčasný dôchodok sa počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a dôchodkovej hodnoty. Na výpočet sa vždy používa aktuálna dôchodková hodnota platná v tom roku, v ktorom budúcemu penzistovi vznikol nárok na výplatu penzie. Rozdiel oproti klasickému dôchodku je len v tom, že takto vypočítaná dávka sa následne kráti podľa druhu predčasného dôchodku.

Ak niekto odpracuje 40 rokov, výška jeho predčasnej penzie sa kráti menej, ako pri klasickom predčasnom dôchodku, o ktorý sa žiada dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Napríklad, ak niekto odpracoval presne 40 rokov, stále poberal priemernú mzdu a do dosiahnutia dôchodkového veku mu chýbajú presne dva roky, v prípade že by sa mu predčasná penzia krátila o 0,5 percenta za každý mesiac, jeho dôchodok by bol na úrovni 785,50 eura. No keďže po odpracovaní 40 rokov sa penzia znižuje len o 0,3 percenta za mesiac, bude dostávať 796,90 eura.

Výška predčasných dôchodkov aj kvôli tomu začína predbiehať aj riadne starobné dôchodky. Ešte na začiatku vlaňajška dosahovala priemerná výška starobného dôchodku 575,24 eura. Predčasní penzisti dostávali v priemere o tri eurá menej. Pomer sa zmenil v novembri, z ktorého sú posledné údaje. Predčasné dôchodky boli vtedy už výrazne vyššie ako riadne starobné dôchodky. Kým starobní penzisti dostávali priemerne 648,29 eura, tí predčasní poberali 696,64 eura. Nárast priemernej sumy predčasnej penzie spôsobilo aj to, že skorší odchod do penzie po 40 rokoch využili aj lepšie zarábajúci ľudia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: