Ešte na začiatku roku 2023 dosahovala priemerná výška starobného dôchodku 575,24 eura. Predčasní penzisti dostávali o priemerne o tri eurá menej. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejňuje Sociálna poisťovňa.


Počas minulého roku sa tento pomer zmenil. V novembri, z ktorého sú posledné údaje, boli predčasné dôchodky už výrazne vyššie ako riadne starobné dôchodky. Kým starobní penzisti dostávali priemerne 648,29 eura, tí predčasní poberali 696,64 eura.

Minulý rok bol totiž špecifický tým, že seniori mohli prvýkrát odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. V tomto prípade sa im výška predčasného dôchodku kráti menej ako v prípade, ak penzista, ktorý nemal odpracovaných 40 rokov, požiadal o predčasnú penziu v posledných dvoch rokoch pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Zároveň vlani mali penzisti nárok na dve valorizácie. To malo za následok, že človek, ktorý odišiel do predčasného dôchodku koncom minulého roku, mohol dostať vyššiu penziu, ako keby počkal do toho roku na riadny starobný dôchodok. Mnoho ľudí sa preto ponáhľalo a v závere minulého roku odišlo do predčasného dôchodku. Sociálna poisťovňa evidovala v porovnaní s minulými rokmi výrazný nárast žiadostí o predčasné penzie, dôsledkom čoho boli aj jej zahltené pobočky.

Keďže skorší odchod do penzie využili aj lepšie zarábajúci, podpísalo sa to aj na výraznom náraste priemernej sumy, ktorú predčasní penzisti dostávajú.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: