Minuloročná dôchodková reforma priniesla do systému niekoľko zmien. Jednou z nich je aj nárok na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Ide o doplňujúcu formu predčasného odchodu do penzie. Je určená hlavne ľuďom, ktorí začali pracovať od plnoletosti, ich zamestnanie je fyzicky náročne a preto už vo vyššom veku nemôžu pracovať. Navyše, tento druh odchodu penzie sa im môže oplatiť viac ako klasický predčasný dôchodok. Pri oboch sa dôchodková dávka kráti.


Keďže individuálny dôchodkový strop platí len od januára tohto roka, Sociálna poisťovňa zatiaľ dostáva len prvé žiadosti. Zákonná lehota na ich vybavenie je 60 dní. Platí to v prípade, že má žiadateľ všetky doklady v poriadku. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko v rozhovore pre Finsider povedal, že prvé štatistiky budú k dispozícii koncom marca tohto roka.

Novela zákona počíta aj s tým, že o dôchodok po 40 odpracovaných rokoch požiadajú aj ľudia, ktorí sú v klasickom predčasnom dôchodku. Tým musí poisťovňa sumy ich dôchodkov znovu posúdiť a prepočítať. Mala by to stihnúť do konca roka 2026.

Nárok na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Ľudia môžu o individuálny odchod do penzie požiadať vtedy, ak aspoň 40 rokov platili dôchodkové poistenie. Za odpracovaný rok sa ale nebude považovať taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, ďalej obdobia nezamestnanosti, odborného či politického školenia. V zákone tak bola zohľadnená kritika, ktorá sa týkala meniacich sa pravidiel v dôchodkovom systéme v minulosti. Platilo napríklad, že za človeka, ktorý bol na úrade práce alebo študoval, platil dôchodkové poistenie štát. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky a základná vojenská služba.

Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Dôchodkovú dávku môže naopak zvýšiť, ak má penzista odrobených viac rokov. Penzia sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Suma predčasného starobného dôchodku sa zvýši vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzista ich dostane pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získal 40 odpracovaných rokov až do dňa, kedy o tento druh penzie požiada.

dôchodok po 40 odpracovaných rokoch
Minuloročná dôchodková reforma priniesla nárok na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (Foto: Miroslav Homola)

Ak sa dôchodkový vek nebude dať zistiť, keďže bude rásť automaticky podľa strednej dĺžky života, za dôchodkový vek tohto poistenca sa bude považovať posledný určený takzvaný všeobecný dôchodkový vek. Bude znížený za výchovu detí a zvýšený o dva mesiace za každý rok rozdielu roku narodenia dôchodcu a všeobecného dôchodkového veku.

Pre dôchodkový vek v súčasnosti platí tabuľka, ktorá končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966. Ešte ďalších viac ako sedem rokov tak budú ľudia do penzie odchádzať podľa stanovenej tabuľky, najneskôr však vo veku 64 rokov. Ak niekto vychoval aj dieťa, dôchodkový vek sa mu ešte skracuje o šesť mesiacov. Najviac sa môže odchod do penzie skrátiť o 18 mesiacov, čo sú tri vychované deti. Po roku 2030 už bude vek odchodu do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života.

Žiadateľ (ne)môže pracovať

Pri klasickom predčasnom dôchodku sa penzia kráti 0,5 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Preto môže byť individuálny dôchodkový strop výhodnejší. Navyše, pri nároku na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sa nepočíta so žiadnou minimálnou výškou penzie. Pri klasickej predčasnej penzii musí byť jej suma vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V tomto roku ide o sumu 375,10 eura mesačne.

Ak niekto už žiada o predčasnú penziu, musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. Žiadateľ nesmie pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Po priznaní predčasného starobného dôchodku už pracovať za mzdu do 200 eur mesačne môže, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. To znamená, že požiada zamestnávateľa o odvodovú úľavu.

Keď niekto žiada o dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, jeho výška sa bude počítať podľa odpracovaných rokov a výšky mzdy. Napríklad ak by v tomto roku odchádzal do predčasného dôchodku človek, ktorý celý život poberal priemernú mzdu a odpracoval by 40 rokov, aj s tohtoročnou valorizáciou by mu vyšiel dôchodok 736,90 eura. Keďže mu do riadneho dôchodku budú nejaké roky chýbať, jeho penzia sa bude krátiť o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odchádza do penzie skôr.