V posledných mesiacoch sa zvýšil záujem o odchod do predčasného dôchodku. Ten spôsobila najmä možnosť požiadať o dôchodok predčasne aj v prípadoch, keď má budúci penzista odpracovaných aspoň 40 rokov. Napriek tomu, že ľuďom sa viac oplatilo požiadať o skorší odchod ešte vlani, bude výpočet predčasnej penzie aj v tomto roku o niečo štedrejší. Dôvodom je vyššia aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je pre výpočet penzie dôležitá a každý rok sa odvíja od výšky priemernej mzdy v krajine. Ľudia ale musia počítať s tým, že čím skôr o odchod do penzie požiadajú, tým viac sa im bude krátiť dôchodková dávka.

Výpočet predčasnej penzie je v zásade rovnaký ako pri dosiahnutí dôchodkového veku. Počíta sa ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a dôchodkovej hodnoty. Na výpočet sa vždy používa aktuálna dôchodková hodnota platná v tom roku, v ktorom budúcemu penzistovi vznikol nárok na výplatu penzie. Rozdiel oproti klasickému dôchodku je v tom, že takto vypočítaná dávka sa následne kráti. Rozhoduje o tom počet dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku a tiež druh predčasnej penzie.

Keď niekto využije možnosť odchodu do penzie po 40 odpracovaných rokoch, jeho dôchodok sa kráti o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku. Druhou možnosťou je klasický predčasný dôchodok, o ktorý je možné požiadať najskôr dva roky pred dôchodkovým vekom. Penzistovi sa vtedy dôchodková dávka kráti o 0,5 percenta za každých 30 dní, o ktoré odíde do dôchodku skôr. Každý predčasný dôchodca musí počítať s tým, že keď už dosiahne dôchodkový vek a prejde do riadneho starobného dôchodku, bude poberať rovnakú sumu.

Výpočet predčasnej penzie


Príklad č. 1 (odchod po 40 odpracovaných rokoch)

  • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 40 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až o 210 dní.
  • Dôchodková hodnota na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura. Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 40 x 17,7688 = 710,80 eura (po zaokrúhlení).
  • Keď penzista podá žiadosť o dôchodok po 40 odpracovaných presne 210 pred riadnym dôchodkom, jeho penzia sa bude krátiť o 2,1 % a bude na úrovni 695,90 eura.
  • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Predčasný dôchodok bude v takom prípade 796,81 eura mesačne.
  • Dôchodca by mal na konci budúceho roka dostať aj trinásty dôchodok na úrovni zhruba 600 eur.

Príklad č. 2 (klasický predčasný dôchodok)

  • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 39 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až o 210 dní.
  • Dôchodková hodnota na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura. Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 39 x 17,7688 = 693 eur (po zaokrúhlení).
  • Keď penzista podá žiadosť o klasický predčasný dôchodok presne 210 pred riadnym dôchodkom, jeho penzia sa bude krátiť o 3,5 % a bude na úrovni 668,80 eura.
  • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Predčasný dôchodok bude v takom prípade 785,47 eura mesačne.
  • Dôchodca by mal na konci budúceho roka dostať aj trinásty dôchodok na úrovni zhruba 600 eur.
Výpočet predčasnej penzie
Výpočet predčasnej penzie bude v tomto roku o niečo štedrejší (Ilustračné foto: Freepik/výpočet predčasnej penzie)

Užitočné dôchodkové kalkulačky:

Kto môže žiadať o predčasný dôchodok

Odchod do predčasnej penzie je spojený aj s podmienkami, ktoré na to musí žiadateľ spĺňať. Sociálna poisťovňa v prvom rade sleduje, akú výšku dôchodku by dostával predčasný penzista. Pri odchode do klasickej predčasnej penzie najskôr dva roky pred dôchodkovým vekom musí výška budúceho dôchodku presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. V súčasnosti ide o 430,20 eura mesačne. Suma opäť stúpne v júli tohto roka, kedy bude rásť aj životné minimum. Pri tomto druhu dôchodku musí mať budúci penzista musí minimálne 15 rokov platiť dôchodkové poistenie. Počítajú sa do toho aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti či odborné a politické školenia.

Predčasný penzista tiež príde krátením o časť dôchodku, ktorý mu už nikto nevráti. To platí aj vtedy, keď prejde do riadneho starobného dôchodku. Penzia sa mu potom zvyšuje len pri valorizáciách. Penzista tiež nemôže popri predčasnom dôchodku pracovať či podnikať. Keby platil odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné mu vyplácať predčasný dôchodok. Výnimkou je len práca na dohodu, v rámci ktorej aj s odvodovou úľavou nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok.

Podmienky sa líšia pri odchode do penzie po 40 odpracovaných rokoch. Práve túto možnosť v poslednom období využíva čoraz viac ľudí. Nová forma predčasného dôchodku platí len od januára tohto roka. Aj v tomto prípade sa výška dôchodku kráti, ale o niečo menej. Rovnako mu vypočítaná dávka zostáva a krátené peniaze sa pri dosiahnutí dôchodkového veku sa už nevracajú. Ani pri predčasnom odchode po 40 rokoch dôchodca nemôže zarobiť na dohodu viac ako 2 400 eur za rok s odvodovou úľavou. Inak mu Sociálne poisťovňa dôchodok prestane vyplácať.

Zmena pri 40 rokoch je v tom, že sa nesleduje, či žiadateľovi chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. ďalší rozdiel je v tom, že za odpracovaný rok sa v tomto prípade nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.