Penzistom, ktorí už majú nárok na odchod do riadneho starobného dôchodku, sa oplatí oň požiadať ešte v tomto roku. Ich penzia bude vďaka tomu aj o desiatky eur vyššia. Podobne to môže byť aj pri tých, ktorí ešte na starobnú penziu nemajú vek. Keď podajú žiadosť o predčasný dôchodok už v tomto roku, môže byť v konečnom dôsledku mierne vyšší ako ten riadny. Dôvodom je najmä valorizácia dôchodkov, ktorá v tomto roku nastala hneď dvakrát. Okrem toho bola štedrejšia ako v minulých rokoch. Od štátu navyše ešte penzista dostane jednorazový vianočný príspevok.


Žiadosť o predčasný dôchodok sa od starobného v zásade líši len vo výpočte dávky. Predčasná penzia je v porovnaní s riadnou krátená. Najprv sa vypočíta zásluhová dôchodková dávka. Počíta sa ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a dôchodkovej hodnoty. Na výpočet sa vždy používa aktuálna dôchodková hodnota platná v tom roku, v ktorom budúcemu penzistovi vznikol nárok na výplatu penzie. O krátení dávky potom rozhoduje počet dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku a tiež druh predčasnej penzie.

Po novom totiž môžu ľudia odísť do dôchodku aj po 40 odpracovaných rokoch. Vtedy sa dávka kráti o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odídu do penzie ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku. V druhom prípade ide o klasický predčasný dôchodok, o ktorý ľudia môžu požiadať maximálne dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Odchod do predčasného dôchodku v tomto prípade pre jeho poberateľa znamená, že sa mu bude dávka krátiť o 0,5 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do dôchodku skôr. Tieto peniaze už potom penzisti nedostanú späť a aj po prechode do riadneho dôchodku poberajú rovnakú sumu.

Kedy podať žiadosť o predčasný dôchodok


Príklad č. 1 (dôchodok po 40 odpracovaných rokoch)

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 40 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až 5. júla 2024. O predčasný dôchodok požiada presne 8. decembra 2023.
 • Dôchodková hodnota na rok 2023 je na úrovni 16,4764 eura a na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 40 x 16,4764 = 659,10 eura (po zaokrúhlení).
 • Keď penzista podá žiadosť o predčasný dôchodok v decembri, respektíve presne sedem mesiacov pred riadnym dôchodkom, jeho penzia by bola na úrovni 645,30 eura.
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou a mimoriadnou valorizáciou na úrovni 11,8 percenta a 10,6 percenta. Predčasná penzia potom bude vo výške 798 eur mesačne.
 • Od začiatku budúceho roka sa mu tento dôchodok znovu valorizuje, ale už iba o 3,6 percenta. Od januára bude dostávať 826,80 eura.
 • Keďže žiadosť o predčasný dôchodok príde ešte v decembri, penzista ešte dostane jednorazový vianočný príspevok vo výške 300 eur.
 • Ak penzista počká so žiadosťou až do júla budúceho roka (presne 210 dní), bude sa jeho dôchodok počítať ako: 1 x 40,5754 x 17,7688 = 721 eur (po zaokrúhlení).
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Starobný dôchodok bude v takom prípade 824,50 eura mesačne.
 • V oboch prípadoch dostane dôchodca na konci budúceho roka trinásty dôchodok na úrovni zhruba 600 eur.
 • Z príkladu vyplýva, že penzistovi sa oplatí požiadať o predčasný dôchodok už v tomto roku. Jeho mesačná penzia bude vyššia a získa aj dodatočných 300 eur v podobe vianočného príspevku.
žiadosť o predčasný dôchodok
Keď niekto podá žiadosť o predčasný dôchodok, môže byť vyšší ako riadna penzia (Ilustračné foto: Depositphotos/žiadosť o predčasný dôchodok)

Príklad č. 2 (klasický predčasný dôchodok)

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 39 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až 5. júla 2024. O predčasný dôchodok požiada presne 8. decembra 2023.
 • Dôchodková hodnota na rok 2023 je na úrovni 16,4764 eura a na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 39 x 16,4764 = 642,60 eura (po zaokrúhlení).
 • Ak penzista podá žiadosť o predčasný dôchodok v decembri, respektíve presne sedem mesiacov pred riadnym dôchodkom, jeho penzia by bola na úrovni 620,20 eura.
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou a mimoriadnou valorizáciou na úrovni 11,8 percenta a 10,6 percenta. Predčasná penzia potom bude vo výške 767 eur mesačne.
 • Od začiatku budúceho roka sa mu tento dôchodok znovu valorizuje, ale už iba o 3,6 percenta. Od januára bude dostávať 794,70 eura.
 • Keďže žiadosť o predčasný dôchodok príde ešte v decembri tohto roku, penzista dostane jednorazový vianočný príspevok vo výške 300 eur.
 • Ak penzista počká so žiadosťou až do júla budúceho roku (presne 210 dní), bude sa jeho dôchodok počítať ako: 1 x 39,5754 x 17,7688 = 703,30 eura (po zaokrúhlení).
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Starobný dôchodok bude v takom prípade 805,30 eura mesačne.
 • V oboch prípadoch dostane dôchodca na konci budúceho roka trinásty dôchodok na úrovni zhruba 600 eur.
 • Z príkladu vyplýva, že penzistovi sa oplatí podať žiadosť o predčasný dôchodok už tento rok. Dôchodková dávka je v prípade riadneho starobného dôchodku síce o vyše desať eur vyššia, ale keď podá žiadosť o predčasný dôchodok ešte v decembri, dostane 300 eur v podobe vianočného príspevku. Z dlhodobého hľadiska dostane síce v prípade riadneho dôchodku viac peňazí, ale tento rozdiel bude len minimálny.

Kalkulačky dôchodkovej valorizácie:

Žiadateľ musí splniť podmienky

Ak chce niekto odísť do predčasnej penzie, musí na to splniť aj stanovené podmienky. Pri klasickej predčasnej penzii musí napríklad výška budúceho dôchodku presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. Keďže suma životného minima je od júla tohto roka na úrovni 268,88 eura mesačne, výška predčasnej penzie musí byť vo výške aspoň 430,20 eura mesačne. Okrem príjmu Sociálna poisťovňa pri žiadosti o predčasný dôchodok posudzuje aj ďalšie podmienky. Budúci penzista musí mať za sebou minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemali chýbať viac ako dva roky. Do odpracovaných rokov sa počítajú aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti ako aj odborné či politické školenia.

Predčasný penzista musí počítať s tým, že pri skoršom odchode do penzie sa mu kráti dôchodková dávka. Za každých začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do jeho dôchodkového veku prichádza o pol percenta z penzie. Ani po prechode na riadny dôchodok sa mu táto suma nezvýši. Podľa legislatívy navyše nemôže popri predčasnom dôchodku ani pracovať či podnikať. Keby platil odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné mu vyplácať predčasný dôchodok. Výnimkou je len práca na dohodu, v rámci ktorej aj s odvodovou úľavou nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok.

Vďaka dôchodkovej reforme majú ľudia možnosť podať žiadosť o predčasný dôchodok aj po 40 odpracovaných rokoch. V tomto prípade sa výška dôchodku tiež kráti, ale len o 0,3 percenta za každých 30 dní, o ktoré niekto odíde do penzie skôr. Budúcemu penzistovi sa tak môže táto alternatíva viac oplatiť. Ani pri predčasnom odchode po 40 rokoch dôchodca nemôže zarobiť na dohodu viac ako 2 400 eur za rok s odvodovou úľavou.

Zákon je nastavený tak, že čím neskôr niekto požiada o penziu, aj keď na to má po 40 odpracovaných rokoch nárok, tým vyšší bude jeho dôchodok. Ten sa počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Predčasné dôchodky sa zvyšujú vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzisti ich dostanú pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získali 40 odpracovaných rokov až do dňa, kedy o tento druh penzie požiada.

Predčasné penzie po 40 rokoch sa uznávajú aj v prípade, ak žiadateľom chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Za odpracovaný rok sa v tomto prípade nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: