Predčasné dôchodky sa budú od júla tohto roka schvaľovať podľa prísnejších podmienok. Dôvodom je rast životného minima, ktorý s nárokom na skorší odchod do penzie súvisí. Ľudia, ktorí oň požiadajú ešte v júni, majú lepšiu šancu, že im Sociálna poisťovňa žiadosť schváli. Zvyšuje sa totiž minimálna suma, ktorú musí budúci dôchodca poberať. Jej rast je pritom ešte rýchlejší kvôli dôchodkovej reforme, ktorá zmenila aj predčasné dôchodky. Razantnejšie zvyšovanie hraničnej sumy spôsobili aj iné ďalšie zmeny v zákonoch.


Ak chce niekto v súčasnosti odísť do predčasnej penzie, výška jeho budúceho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. Keďže suma životného minima bude od júla tohto roka na úrovni 268,88 eura mesačne, výška predčasnej penzie musí byť vo výške aspoň 430,20 eura mesačne. Pre niektorých ľudí to pritom môže byť nedosiahnuteľná hranica. Priemerná predčasná penzia bola v apríli na úrovni 600,56 eura mesačne. Podmienečná suma na schválenie tak pomaly dobieha priemernú sumu poberanej predčasnej penzie.

Okrem príjmu Sociálna poisťovňa pri žiadosti o predčasný dôchodok posudzuje aj ďalšie podmienky. Budúci penzista musí mať za sebou minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemali chýbať viac ako dva roky. Do odpracovaných rokov sa počítajú aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti ako aj odborné či politické školenia.


Ľudia, ktorí uvažujú nad skorším odchodom do dôchodku a spĺňajú aj ostatné podmienky, by mali žiadosť poslať už v júni. V tomto mesiaci totiž ešte stále platí nižšia hranica predčasnej penzie, na ktorú sa pri posudzovaní podmienok prihliada. Budúci penzista musí mať nárok na dôchodok aspoň v sume 375,10 eura mesačne. O necelý mesiac to bude o vyše 55 eur viac. Bez ohľadu na to, ako dlho bude poisťovni trvať posúdenie žiadosti o predčasný dôchodok, do úvahy bude brať hranicu penzie, ktorá platila v čase podania žiadosti.

Predčasné dôchodky sú menej dostupné

V súčasnosti je v predčasnej penzii 13 986 ľudí. Od minuloročného novembra sú podmienky na jej získanie prísnejšie. V rámci dôchodkovej reformy sa zmenil výpočet pre minimálnu hranicu poberaného dôchodku. Pred jej schválením stačila suma vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Keby sa tento násobok nemenil, na schválenie by žiadateľom do konca júna tohto roka stačil o vyše 90 eur nižší dôchodok. Od júla bude rozdiel viac ako 107 eur. Budúcemu dôchodcovi by tak podľa starých pravidiel stačil dôchodok niečo málo cez 322 eur.

Predčasné dôchodky sú menej dostupné aj kvôli zmene valorizačného mechanizmu, podľa ktorého sa počíta výška životného minima. Po novom sa suma životného minima zvyšuje o medziročný rast cien nízkopríjmových domácností za posledných dvanásť mesiacov. Pri tohtoročnom zvyšovaní sa berie do úvahy obdobie od apríla minulého roku do apríla tohto roku. Po novom sa tak minimum zvyšuje razantnejšie ako v minulosti. To má aj vplyv na hranicu predčasného dôchodku, keďže sa podľa neho počíta.

Ako sa menila hranica na predčasný dôchodok

ObdobieSuma penzie, od ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok
 1. júl 2023 – 30. jún 2024430,20 €/mesačne
 1. júl 2022 – 30. jún 2023375,10 €/mesačne
 1. júl 2021 – 30. jún 2022261,70 €/mesačne
 1. júl 2020 – 30. jún 2021257,80 €/mesačne
 1. júl 2019 – 30. jún 2020252,30 €/mesačne
 1. júl 2018 – 30. jún 2019 246,10 €/mesačne
 1. júl 2017 – 30. jún 2018239,40 €/mesačne
 1. júl 2013 – 30. jún 2017237,80 €/mesačne
 1. júl 2012 – 30. jún 2013233,50 €/mesačne
 1. júl 2011 – 30. jún 2012227,80 €/mesačne
 1. júl 2010 – 30. jún 2011222,50 €/mesačne
 1. júl 2009 – 30. jún 2010222,30 €/mesačne
 1. január 2009 – 30. jún 2009214,80 €/mesačne
Zdroj: Sociálna poisťovňa (predčasné dôchodky)
predčasné dôchodky
Predčasné dôchodky sa budú od júla tohto roka schvaľovať podľa prísnejších podmienok (Ilustračné foto: Depositphotos)

Skorší odchod do penzie má (ne)výhody

Predčasný penzista musí počítať s tým, že pri skoršom odchode do penzie sa mu kráti dôchodková dávka. Za každých začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do jeho dôchodkového veku prichádza o pol percenta z penzie. Ani po prechode na riadny dôchodok sa mu táto suma nezvýši. Podľa legislatívy navyše nemôže popri predčasnom dôchodku ani pracovať či podnikať. Keby platil odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné mu vyplácať predčasný dôchodok. Výnimkou je len práca na dohodu, v rámci ktorej aj s odvodovou úľavou nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok.

Vďaka dôchodkovej reforme majú ľudia pri predčasnom odchode do dôchodku aj iné možnosti. Od januára oň môžu požiadať po 40 odpracovaných rokoch. V tomto prípade sa výška dôchodku tiež kráti, ale len o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý niekto odíde do penzie skôr. Budúcemu penzistovi sa tak môže táto alternatíva viac oplatiť. Ani pri predčasnom odchode po 40 rokoch dôchodca nemôže zarobiť na dohodu viac ako 2 400 eur za rok s odvodovou úľavou.

Zákon je nastavený tak, že čím neskôr niekto požiada o penziu, aj keď na to má po 40 odpracovaných rokoch nárok, tým vyšší bude jeho dôchodok. Ten sa počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Predčasné dôchodky sa zvyšujú vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzisti ich dostanú pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získali 40 odpracovaných rokov až do dňa, kedy o tento druh penzie požiada.

Predčasné penzie po 40 rokoch sa uznávajú aj v prípade, že žiadateľom chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Za odpracovaný rok sa v tomto prípade nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.