Sociálna poisťovňa už začala vyplácať tohtoročný 13. dôchodok. Tento rok sa vypláca o mesiac skôr ako v minulých rokoch. Preto sa sčasti zmenil aj nárok na jeho získanie. Dostávajú ho len tí penzisti, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021. Ľudia, ktorí pôjdu do penzie napríklad až v decembri tak na 13. dôchodok v tomto roku nemajú nárok.


Maximálna suma 13. dôchodku predstavuje 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia dôchodku, ktorých penzia mesačne nepresahuje 218,06 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú penziu vyššiu ako 912,50 eur mesačne. Kto má penziu od 218,07 do 912,50 eura mesačne dostane 13. dôchodok podľa vzorca.

V tomto prípade sa jeho výška počíta tak, že od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta životné minimum. Táto suma sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výslednú sumu napokon odpočítame od maximálneho 13. dôchodku 300 eur. Výsledok z tohto vzorca potom predstavuje sumu 13. dôchodku v roku 2021.

Nárok má poberateľ:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • vdovského dôchodku,
  • vdoveckého dôchodku,
  • sirotského dôchodku a
  • sociálneho dôchodku.

Do celkovej výšky poberaného dôchodku sa okem klasickej penzie počítajú aj dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky či dôchodky poberané z iných štátov a druhého piliera. Počítajú sa aj vyrovnávací príplatok a dorovnávací prídavok podľa právnych predpisov Českej republiky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: