Dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku je možné požiadať o predčasný dôchodok. Podmienkou na jeho získanie je, aby žiadateľ odpracoval aspoň 15 rokov a zároveň vypočítaná suma predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima. V tomto roku minimálny predčasný dôchodok musí dosiahnuť aspoň 257,80 eura.


Predčasný starobný dôchodok sa počíta úplne rovnako ako riadny starobný dôchodok. Rozdiel je len v tom, že sa výsledná suma zníži o pol percenta za každých aj začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak by niekto išiel do penzie v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

Napríklad ak by niekto mal mať starobný dôchodok 500 eur, v prípade, že pôjde do penzie skôr o dva roky, dostane 437,50 eura. Ak pôjde do dôchodku o rok skôr, bude mať nárok na 467,50 eura.

Predčasný dôchodok sa nikdy nezvýši na úroveň riadneho

Toto zníženie penzie je pritom trvalé. Aj po dosiahnutí dôchodkového veku bude penzista naďalej dostávať rovnakú sumu. Tá sa bude zvyšovať len o každoročnú valorizáciu. Pred dovŕšením dôchodkového veku sa mu penzia bude valorizovať ako predčasný dôchodok, po jeho dovŕšení už ako starobný.

Keďže väčšina dôchodkov sa valorizuje percentuálne, znamená to, že ak niekto má nižšiu penziu, bude aj nárast nižší ako pri ľuďoch, ktorí poberajú vyššiu penziu. Od januára budúceho roku porastú starobné dôchodky o 2,6 percenta. Človek, ktorý dnes dostáva 400 eur mesačne, si v budúcom roku prilepší o 10,40 eura. Naproti tomu ten, kto v súčasnosti poberá penziu 600 eur, bude v budúcom roku dostávať o 15,60 eura viac.

Ak niekto príde krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku o prácu, je pre neho výhodnejšie, ak najprv požiada o dávku v nezamestnanosti. Tú môže poberať najviac šesť mesiacov. Ak sa mu za ten čas nepodarí nájsť prácu, môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Ale keďže oň bude žiadať neskôr, suma dôchodku bude vyššia.

Požiadať o penziu neskôr sa neoplatí

Rovnako, ako sa ľuďom, ktorí idú do penziu skôr, dôchodok znižuje, tým, ktorí odídu neskôr, sa zase zvyšuje. Ak niekto nepožiada o starobný dôchodok hneď po dosiahnutí dôchodkového veku, ale bude ďalej pracovať a o penziu požiada až neskôr, vypočítaný dôchodok sa mu zvýši. A to o pol percenta za každých 30 dní, o ktoré pôjde do dôchodku neskôr. Toto neplatí, ak niekto požiada o dôchodok spätne. O penziu pritom možno žiadať až tri roky dozadu.

Seniorom sa však neoplatí zostávať bez dôchodku. Je pre nich výhodnejšie, ak o neho požiadajú ihneď odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. V opačnom prípade bude trvať viac ako desať rokov, než im zvýšený dôchodok vynahradí peniaze, o ktoré prišli tým, že ho istý čas nedostávali.