Takmer 13-tisíc ľudí je podľa údajov štatistikov v predčasnom dôchodku. Tí, ktorí oň požiadali ešte pred vlaňajším novembrom, mali lepšiu šancu, že splnia podmienky nároku. Predčasná penzia sa totiž zmenila v rámci dôchodkovej reformy z dielne ministerstva práce. Podmienky odpracovaných rokov a času, ktorý zostáva do riadnej penzie, zostali rovnaké. Menila sa len výška vypočítaného dôchodku, ktorú musí predčasný penzista dostávať.


Ak chce niekto od novembra odísť do predčasnej penzie, výška jeho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. Pred schválením dôchodkovej reformy stačila suma vyššia ako 1,2-násobok. Keďže výška životného minima je od vlaňajšieho júla na úrovni 234,42 eura mesačne, predčasná penzia musí dosahovať aspoň 375,10 eura mesačne. Keby sa hranica nezmenila, na schválenie by stačil o vyše 90 eur nižší dôchodok. Na klasický predčasný dôchodok má preto nárok menej ľudí ako v minulosti.

Výška predčasnej penzie nie je jedinou podmienkou nároku. Žiadateľ musí mať za sebou aj minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemali chýbať viac ako dva roky. Do odpracovaných rokov sa počítajú aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti ako aj odborné či politické školenia. Predčasný penzista musí tiež počítať s tým, že pri skoršom odchode do penzie sa mu kráti aj dôchodková dávka. Za každých aj začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do jeho dôchodkového veku prichádza o pol percenta z dôchodku.


Človek v predčasnej penzii nemôže pracovať ako zamestnanec či na živnosť. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To v praxi znamená, že žiadateľovi nevznikne ani nárok na výplatu predčasného dôchodku. Výnimkou je len práca na dohodu. Aj v tomto prípade sú stanovené pravidlá. Ak si uplatňujú odvodovú úľavu a zarobia viac ako 2 400 eur za rok, poisťovňa im prestane vyplácať predčasný dôchodok. Výplatu obnoví až v ďalšom roku, kedy vykoná zúčtovanie. Po priznaní predčasného starobného dôchodku tak predčasný penzista môže pracovať len za mzdu do 200 eur mesačne s odvodovou úľavou.

Ako sa menila hranica na predčasný dôchodok:

ObdobieSuma penzie, od ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok
 1. júl 2022 – 30. jún 2023375,10 €/mesačne
 1. júl 2021 – 30. jún 2022261,70 €/mesačne
 1. júl 2020 – 30. jún 2021257,80 €/mesačne
 1. júl 2019 – 30. jún 2020252,30 €/mesačne
 1. júl 2018 – 30. jún 2019 246,10 €/mesačne
 1. júl 2017 – 30. jún 2018239,40 €/mesačne
 1. júl 2013 – 30. jún 2017237,80 €/mesačne
 1. júl 2012 – 30. jún 2013233,50 €/mesačne
 1. júl 2011 – 30. jún 2012227,80 €/mesačne
 1. júl 2010 – 30. jún 2011222,50 €/mesačne
 1. júl 2009 – 30. jún 2010222,30 €/mesačne
 1. január 2009 – 30. jún 2009214,80 €/mesačne
Zdroj: Sociálna poisťovňa (predčasná penzia)

Predčasná penzia po 40 rokoch

Od januára v slovenskej legislatíve pribudla aj alternatíva predčasného odchodu do dôchodku. Ľudia oň môžu požiadať po 40 rokoch dôchodkového poistenia. Táto možnosť určená hlavne ľuďom, ktorí začali pracovať od plnoletosti, ich zamestnanie je fyzicky náročné a preto už vo vyššom veku nemôžu pracovať. Tento druh odchodu do penzie sa im môže oplatiť viac ako ten klasický. Aj v tomto prípade sa predčasná penzia síce kráti, ale len o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý niekto odíde do penzie skôr.

Dôchodkovú dávku môže naopak zvýšiť, ak má penzista odrobených viac rokov. Penzia sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Suma predčasného starobného dôchodku sa zvýši vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzista ich dostane pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získal 40 odpracovaných rokov až do dňa, kedy o tento druh penzie požiada.

Ďalšou výhodou je, že ak niekto získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho veková podmienka. Keď splní aj ostatné zákonné podmienky, vznikne mu nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď mu chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ani pri predčasnom odchode po 40 rokoch dôchodca nemôže zarobiť na dohodu viac ako 200 eur mesačne s odvodovou úľavou.

Za odpracovaný rok sa v tomto prípade nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v cudzine. Môžu to byť krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, prípadne štáty, s ktorými má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Predčasná penzia
Predčasná penzia sa zmenila v rámci dôchodkovej reformy z dielne ministerstva práce. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Podmienky sa budú meniť aj v Česku

Zmeny v predčasných dôchodkoch sa plánujú aj v Česku. V polovici apríla to oznámil český minister práce Marian Jurečka. Do predčasného dôchodku budú ľudia po novom môcť odísť tri roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Doteraz to bolo päť rokov. Kto bude chcieť odísť do predčasného dôchodku, bude sa musieť zmieriť s väčším krátením penzie. Predčasná penzia sa tiež do získania riadneho starobného dôchodku nebude valorizovať. Zavedie sa aj štvrtá podmienka, podľa ktorej bude musieť človek odpracovať 40 rokov, aby mohol požiadať o predčasnú penziu.

V súčasnosti tam majú nárok na predčasnú penziu ľudia, ktorí majú najmenej 30 odpracovaných rokov. Alebo 35 rokov, ak niekto chce započítať náhradnú dobu. Ide o obdobie, kedy predčasný penzista nebol zamestnaný ani nepodnikal. Napriek tomu sa na také obdobie pozerá ako na odpracované. Ide napríklad o starostlivosť o deti, obdobie na úrade práce s poberaním dávky v nezamestnanosti či vojenská služba.

Aj v súčasnosti sa česká predčasná penzia kráti o percentnú výmeru počítanú na základe odpracovaných rokov a priemeru hrubých zárobkov. Takto vypočítaná percentná výmera sa zníži za každých aj začatých 90 dní, ktoré zostávajú do doby nároku na riadny starobný dôchodok. Kráti sa o 0,9 percenta výpočtového základu za obdobie prvých 360 dní, o 1,2 percenta zo základu od 361. dňa do 720. dňa a nakoniec o 1,5 percenta zo základu od 721. dňa. Po novom má byť krátenie prísnejšie.

Predčasná penzia v Česku či na Slovensku sa ale nemusí nakoniec oplatiť. Akonáhle ju totiž ľudia začnú poberať, už sa jej výška s výnimkou každoročnej valorizácie nezmení ani pri nástupe na riadny starobný dôchodok. V súčasnosti je slovenská predčasná penzia na priemernej úrovni 573,75 eura mesačne.