Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas tretej vlny pandémie povinne zatvorené, môžu elektronicky požiadať o dotáciu na nájomné už len do konca apríla tohto roka. Upozornilo na to ministerstvo hospodárstva v tlačovej správe. Rezort doteraz vyplatil takmer 11-tisíc žiadostí vo výške viac ako 12 miliónov eur.


O dotáciu môžu žiadať nájomcovia prostredníctvom prenajímateľa. Dotácia je vždy v takej výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Najviac však vo výške 50 percent nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: