Celkovo sa na trhu práce v marci uplatnilo najviac uchádzačov o zamestnanie od septembra 2021, a to 13 657 osôb. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v rovnakom mesiaci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu.


Klesajúci trend ÚPSVaR pozoruje aj v prípade dlhodobo nezamestnaných ľudí. Ich počet v databáze uchádzačov o zamestnanie je najnižší za posledných 12 mesiacov. Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí bol v marci na úrovni 90 108 osôb. Klesol aj počet nezamestnaných do 25 rokov. Bolo ich 23 511, čo je najmenej od marca 2020.

Počet voľných pracovných miest bol na úrovni 85 676. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (podiel 29,45 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji (podiel 4,50 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov dosiahol 41 612.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: