Individuálny dôchodkový vek a koniec stopu, rodičovský bonus či nižšie novopriznávané penzie. To sú hlavné zmeny, ktoré prinesie dôchodková reforma v podobe parlamentom schválenej novely zákona o sociálnom poistení. Všetky zmeny síce nadobudnú účinnosť od januára 2023, no pri niektorých opatreniach sa zmeny môžu premietnuť do praxe až o niekoľko rokov.


Zmeny v dôchodkoch presadil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Pôvodne mala byť dôchodková reforma ako celok zakotvená aj v ústave. Napriek tomu, že prešla len vo forme bežného zákona, M. Krajniak v rozhovore pre Finsider povedal, že podobné zmeny by sa nemali uzamknúť ústavným zákonom. Predpokladá, že jeho zákon zastabilizuje systém zhruba na desať rokov.

Portál Finsider pripravil prehľad noviniek, ktoré v penzijnom systéme zavedie dôchodková reforma. V prehľade tiež rozoberá, ktoré skupiny dôchodcov si prilepšia.

Koniec stropu a zavedenie nového


Dôchodková reforma definitívne zrušila v minulosti kritizovaný dôchodkový strop na úrovni 64 rokov. Rast dôchodkového veku tak už nebude zastropovaný, ale opäť sa naviaže na strednú dĺžku života. Táto zmena síce nastane už od januára 2024, ale odchod do penzie bude ešte ďalších viac ako sedem rokov určovať v súčasnosti platná tabuľka, podľa ktorej sa najneskôr pôjde do dôchodku vo veku 64 rokov. Automatický rast dôchodkového veku sa bude týkať až ľudí narodených v roku 1967 a neskôr.

Zachované zostane aj pravidlo, že dôchodkový vek sa skracuje podľa počtu vychovaných detí. Pri výchove jedného dieťaťa sa odchod skráti o šesť mesiacov, pri dvoch o 12 mesiacov a pri troch o 18 mesiacov. Vyšší počet detí už nemá na odchod do penzie vplyv. Tak ako doteraz bude platiť, že ak sa obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, zohľadní sa mužovi, ktorý dieťa vychoval. Výchova sa ale prioritne počíta ženám.

Tabuľka definuje odchod do penzie žien a mužov, platiť to bude už len pre ľudí narodených v roku 1966 a skôr. V podstate tak tabuľka končí v roku 2030, takže odvtedy už bude odchod do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života. Mechanizmus zvyšovania bude približne rovnaký ako ten, podľa ktorého sa vytvárala tabuľka. Bude to zhruba o jeden až dva mesiace ročne.

Novelou zákona sa zaviedol aj individuálny dôchodkový strop. Ľudia budú môcť od januára 2023 o penziu požiadať vtedy, ak aspoň 40 rokov pracovali, respektíve platili dôchodkové poistenie. Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Za odpracovaný rok sa nebude považovať taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, ďalej obdobia nezamestnanosti, odborného či politického školenia či iné štúdium.

Nové a predčasné dôchodky po novom

Dôchodková reforma zmení podobu pravidiel aj pri predčasných a novopriznaných dôchodkoch. Ak bude chcieť niekto po novom odísť do predčasnej penzie, výška jeho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. Doteraz stačilo, aby predčasný starobný dôchodok bol vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Časť novely, ktorá určuje nové podmienky pre predčasný starobný dôchodok, už začala platiť od začiatku novembra 2022.

Keďže výška životného minima je od júla tohto roka na úrovni 234,42 eura mesačne, minimálna výška predčasného dôchodku musí byť na úrovni 375,10 eura mesačne. Na predčasný starobný dôchodok tak bude mať nárok menej ľudí ako v súčasnosti. V platnosti zostáva, že v prípade sporenia aj v druhom pilieri štát na splnenie podmienky počíta dôchodok z prvého a druhého piliera dokopy. Dávka penzie sa znižuje o 0,5 percenta za každý začatý mesiac, ktorý penzistovi chýba do dovŕšenia jeho riadneho dôchodkového veku.

Dôchodková reforma
Dôchodková reforma mala mať pôvodne podobu ústavného zákona. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ďalším z opatrení, ktoré zaviedla dôchodková reforma, je pomalší rast aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH), ktorá tvorí jednu z troch veličín na výpočet novopriznávanej penzie. Kým doteraz sa jej hodnota každý rok zvyšovala o rast priemernej mzdy, po novom sa z tohto rastu zoberie len 95 percent. Týka sa to už ADH na rok 2023, ktorá v januári stúpne zo súčasných 15,1300 eura na 16,4764 eura.

Ak napríklad niekto odchádza do penzie po 40 odpracovaných rokoch a celý život zarábal priemernú mzdu, bude mať v budúcom roku nárok na dôchodok vo výške 736,90 eura. Ak by sa pravidlá výpočtu dôchodkovej hodnoty nezmenili, jeho dôchodok by dosiahol 739,90 eura.

Dôchodková reforma má aj svoju perlu

Jedným z najočakávanejších a tiež najkritizovanejších opatrení je takzvaný rodičovský dôchodok. Ten začne platiť tiež od januára budúceho roka. Vďaka novele budú môcť pracujúce deti finančne pomáhať svojim rodičom, ktorí sú už v penzii. Nárok na takzvaný rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku. Títo penzisti budú mať od januára nárok na bonus v prípade, ak ich deti vlani platili dôchodkové poistenie. Platenie odvodov sa posudzuje dva roky spätne.

Rodičovský bonus k dôchodku bude vyplácať Sociálna poisťovňa podľa registra. O nároku poisťovňa rozhodne najneskôr do konca septembra budúceho roka. Všetko bude závisieť od personálnych možností na úradoch. Nemusí ísť pritom len o biologických rodičov či osvojiteľov. Platí to aj pre tých, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, no v tomto prípade to musia deti oznámiť do konca februára budúceho roka. Štát totiž nevie pracujúcich spojiť s ich pestúnmi pomocou registra.

Ak sa dieťa rozhodne, že nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, tiež to musí Sociálnej poisťovne vždy oznámiť cez vyhlásenie najneskôr do konca augusta. Keďže zákon nadobudne účinnosť v januári a parlament ho schválil až na jeseň, môžu deti vyjadriť nesúhlas s vyplácaním bonusu až do konca februára budúceho roka. Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a netreba to opakovať každý rok.

Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. V praxi to bude znamenať, že ak dieťa napríklad v hrubom zarába tisíc eur mesačne, každému z rodičov sa dôchodok mesačne zvýši o 15 eur a ročne si každý z nich prilepší o 180 eur. Štát tiež bude percento bonusu počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy, respektíve všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov.

V roku 2023 dostanú penzisti rodičovský dôchodok naraz za celý rok. Od roku 2024 by ho už mali dostávať mesačne spolu so svojim riadnym dôchodkom.

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (dôchodková reforma)