Viac ako 156-tisíc starobných penzistov a ľudí v predčasnom dôchodku si v apríli tohto roka dostalo zo Sociálnej poisťovne viac peňazí. Nejde o žiadnu mimoriadnu valorizáciu, ale o zvýšenie penzie dôchodcom, ktorí vlani pracovali a boli dôchodkovo poistení. Pracujúci dôchodcovia si takto môžu prilepšiť k penzii každý rok. Buď môžu o jej zvýšenie priamo požiadať Sociálnu poisťovňu, ak už nepracujú, alebo im v nasledujúcom roku vzrastie automaticky.


Slovenská legislatíva ľuďom umožňuje pracovať aj popri poberaní dôchodku. Keďže platia odvody, zvyšujú si aj samotnú výšku penzie. Pri klasickej pracovnej zmluve majú pracujúci dôchodcovia rovnaké benefity, aké firma dáva ostatným zamestnancom. Môžu čerpať aj dávky zo sociálneho poistenia či mzdové príplatky.

Alternatívou je práca na dohodu, pri ktorej si môžu uplatniť odvodovú úľavu na úrovni 200 eur. Vtedy sa dôchodkové poistenie platí len z príjmu nad touto sumou. Keď penzista zarába na dohodu menej, dôchodok sa mu jednoducho nezvýši, pretože pre výnimku neplatí vôbec dôchodkové poistenie. Ak má penzista uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, z ostatných dohôd bude platiť dôchodkové poistenie v plnej výške. Odvodová úľava sa totiž uplatňuje vždy len pri jednej zmluve dohode.


Pozor si musia dať ľudia v predčasnom dôchodku, ktorí pracujú na dohodu. Ak si uplatňujú odvodovú úľavu a zarobia viac ako 2 400 eur za rok, Sociálna poisťovňa im prestane vyplácať predčasný dôchodok. Výplatu obnoví ho až v ďalšom roku, kedy vykoná zúčtovanie. Predčasný penzista tiež nemôže byť dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti. V opačnom prípade mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne.

Rozdiel medzi výplatou dôchodcu a výplatou bežného zamestnanca môže byť aj vo výške dane. Vznikne pri uplatňovaní takzvanej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ide o sumu, z ktorej sa neplatí daň. Pracujúci tak platia daň len zo zárobku, ktorý je nad jej hranicou. V tomto roku je vo výške 4 922,82 eura. Dôchodcom sa z nezdaniteľného minima odpočítava vyplatená suma penzie. Pracujúci dôchodcovia si tak časť nezdaniteľnej časti môžu uplatniť v prípade, ak je ich penzia tento rok nižšia ako 410,24 eura mesačne. Zaplatená daň v konečnom dôsledku nebude mať vplyv na zvýšenie penzie.

Ako sa vďaka zamestnaniu zvyšuje penzia

O tom, koľko si k penzii môžu pracujúci dôchodcovia prilepšiť, rozhoduje výška ich zárobku a odpracovaný čas. Prepočet, pri ktorom sa vynásobí polovica osobného mzdového bodu a aktuálna dôchodková hodnota, robí Sociálna poisťovňa.

Bežne sa osobný mzdový určí ako podiel súčtu všetkých osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky počas platenia dôchodkového poistenia. Dôležité preto je, z akej sumy sa platili odvody. Zarobená mzda sa potom porovná s priemernou mzdou v krajine. Napríklad ak bola mzda penzistu 800 eur a priemerná mzda v krajine tisíc, osobný mzdový bod bude na úrovni 0,8. Druhou dôležitou veličinou je aktuálna dôchodková hodnota, ktoré je v tomto roku na úrovni 16,4764 eura.

pracujúci dôchodcovia
Pracujúci dôchodcovia si môžu prilepšiť k penzii každý rok (Foto Finsider: Miroslav Homola)

Pracujúci dôchodcovia nedostávajú celý mzdový bod, ale iba jeho polovičnú hodnotu. To v praxi znamená, že ak zarábali vlani celý rok priemernú mzdu, ich mzdový bod nabude na úrovni 1, ale 0,5. Ich penzia by sa tak v praxi od januára tohto roka zvýšila o zhruba 7,57 eura. Ak poberá priemerný starobný dôchodok na úrovni 576,14 eura mesačne, po novom bude dostávať 583,71 eura.

Keď niekto pracoval len časť roka, osobný mzdový bod sa vypočíta tiež podľa výšky zárobkov a odpracovaného času. Aj potom sa ale do výpočtu berie len jeho polovičná hodnota a vynásobí sa aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Pracujúci dôchodcovia môžu o zvýšenie požiadať

V praxi existujú dve situácie, ktoré môžu v rámci zvýšenia penzie za odpracovaný čas popri jej poberaní nastať.

Keď niekto pracuje popri dôchodku a zo zamestnania napríklad neodíde počas roka, o zvýšenie penzie žiadať nemusí. Sociálna poisťovňa to urobí automaticky vždy v januári nasledujúceho roka. Zvýšený dôchodok potom dostane prvýkrát vyplatený v aprílových výplatných termínoch. Na zvýšenie sa nevyžaduje ani zánik dôchodkového poistenia. To v praxi znamená, že môžu aj naďalej pracovať.

O zvýšení dôchodkov poisťovňa síce rozhodne vždy marci, ale so spätnou platnosťou od 1. januára. V apríli tak príde zvýšený dôchodok spolu s doplatkom za obdobie od začiatku roka. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate Sociálna poisťovňa doručí poštou tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú komunikáciu. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, zašle rozhodnutia iba do aktivovanej elektronickej schránky.

Iná situácia nastane, ak penzista prestane pracovať. Keďže už neplatí dôchodkové poistenie, o zvýšenie penzie by mal Sociálnu poisťovňu požiadať sám. Môže to urobiť hneď na druhý deň po zániku poistenia. Dôchodcovia by v tomto prípade nemali čakať až na automatické zvýšenie, pretože budú poberať viac peňazí neskôr. Navyše platí, že ak niekto napríklad prestane pracovať v júni, požiadať o zvýšenie môže hneď v júli. Keby to neurobil, viac začne poberať až od apríla ďalšieho roka. O peniaze navyše, ktoré by dostával od júla do decembra, príde a už mu ich štát spätne nevyplatí.

O prepočet penzie pritom môže dôchodca požiadať aj v prípade, že z jednej práce odišiel, ale zamestnal sa inde. Sociálna poisťovňa mu zvýši dôchodok na základe zaplateného dôchodkového poistenia z predchádzajúcej práce. Tak, ako pri automatickom navýšení, aj pri žiadosti platí, že o tom poisťovňa penzistovi doručí rozhodnutie.