Na Slovensku pracujú desaťtisíce ľudí v dôchodkovom veku. Niektorí preto, lebo chcú byť stále aktívni, no pri veľkej časti penzistov je motiváciou pracovať popri dôchodku skutočnosť, že ich dôchodok im nepostačuje. Mnohí pracujúci dôchodcovia v súčasnosti riešia daňové priznanie, pretože ak ho podajú, môže im daňový úrad vrátiť zaplatené dane, ktoré im zamestnávateľ strhol z platu.


Častou otázkou pracujúcich dôchodcov je, či si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je pre rok 2022 stanovaná na úrovni 4 579,26 eura. Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, z ktorej sa neplatí daň. Väčšina pracujúcich tak zaplatí daň len zo sumy, ktorá prekračuje nezdaniteľnú časť základu dane.

O tom či si môže dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, rozhoduje to, ako dlho poberá svoj dôchodok a aká je výška jeho dôchodku. V praxi sa totiž nezdaniteľná časť základu dane znižuje o vyplatený dôchodok.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má len ten dôchodca, ktorého vlani celoročný dôchodok nebol vyšší ako 4 579,26 eura. Počíta sa pritom len riadny dôchodok. Vyplatený 13. a ani 14. dôchodok sa do tejto sumy nepočíta. V praxi si tak aspoň časť nezdaniteľnej časti základu dane môže uplatniť dôchodca za predpokladu, že jeho minuloročný dôchodok bol nižší ako 381,60 eura.

Ak napríklad dôchodca vlani poberal dôchodok vo výške 300 eur mesačne, jeho celoročný dôchodok bol 3 600 eur. Keďže sa nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu znižuje o vyplatený dôchodok, tento penzista si ako nezdaniteľnú časť základu dane môže uplatniť rozdiel medzi základnou sumou nezdaniteľného minima a vyplateným dôchodkom. To znamená, že tento dôchodca bude môcť v daňovom priznaní využiť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 979,26 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu
Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu sa zvyčajne znižuje o vyplatenú penziu. (Ilustračné foto: Depositphotos)

V inej situácii sú ľudia, ktorí odišli do penzie v priebehu minulého roku. Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu sa totiž znižuje len tým starobným či predčasným dôchodcom, ktorí poberali dôchodok celý rok, alebo im bol tento dôchodok priznaný spätne k začiatku roku.

V prípade, že niekto odišiel do dôchodku počas roka, môže si v daňovom priznaní uplatniť celoročnú nezdaniteľnú časť a to aj vtedy, ak pracoval len niekoľko mesiacov. Vďaka tomu môže penzistom, ktorí v minulom roku odišli do penzie a prestali pracovať, vzniknúť preplatok na dani, ktorý im daňový úrad po podaní daňového priznania vráti.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu sa znižuje poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku,

Poberatelia invalidného dôchodku, vdoveckého či vdovského dôchodcu majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výšky. Neznižuje sa im tak o vyplatený dôchodok.