Začiatok roka býva tradične spojený s podávaním daňových priznaní. Prvým krokom je ujasniť si, aký typ daňového priznania treba podať. Daňové priznanie pre fyzické osoby môže byť buď typu A alebo typu B. Typ daňového priznania závisí od toho, aký príjem ste v minulom roku mali.


Vyplnené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. marca. Ak niekto tento termín nestíha, môže si ho posunúť až o tri mesiace a ak mal aj príjmy zo zahraničia, tak si ho môže posunúť až o šesť mesiacov. Dôležité je, aby takýto daňovník podal najneskôr 31. marca daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty. Potrebné je to urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré je na to určené.

Daňové priznanie typu A

Daňové priznanie typu A je určené pre ľudí, ktorí mali príjem len zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Daňové priznanie typu A podávajú zamestnanci bez ohľadu na to, či pracovali na základe zmluvy alebo na základe dohody o vykonaní práce.

Do daňového priznania typu A vypisujú zamestnanci súhrnné údaje od všetkých zamestnávateľov. Ak niekto pracoval len pre jedného zamestnávateľa, jednoducho do daňového priznania vyplní údaje o zárobku, zaplatených preddavkoch na daň či odvodoch, ktoré mu tento zamestnávateľ poskytol. V prípade, že niekto pracoval pre viacerých zamestnávateľov, musí si najprv spočítať, koľko celkovo zarobil, koľko zaplatil spolu na daniach a odvodoch.

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vydať potvrdenie, v ktorom sú všetky potrebné údaje na vyplnenie daňového priznania. Zamestnanci môžu svojho zamestnávateľa aj požiadať o vykonanie ročného zúčtovania daní a v takom prípade nemusia sami priznávať dane.

Daňové priznanie za rok 2022: Aký typ daňového priznania podať?
Zdroj: Finančná správa

Daňové priznanie typu B

Ak mal niekto okrem zamestnania aj iný príjem, musí už podať daňové priznanie typu B. To znamená, že daňové priznanie typu B podávajú aj všetci živnostníci či prenajímatelia. Rovnako ho musia podať ľudia, ktorí mali príjem z kapitálového majetku. Daňové priznania typu B podávajú aj ľudia, ktorí predali nehnuteľnosť, mali príjem z prevodu cenných papierov, mali príjem z predaja virtuálnej meny, ale zdaňujú sa v ňom aj výhry či ceny.

Daňové priznanie typu B musia podať aj zamestnanci, ktorí mali okrem príjmu zo zamestnania aj iný príjem – napríklad zo živnosti či z prenájmu. V takom prípade nemôžu už podať daňové priznanie typu A, ani požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zamestnanci do daňového priznania uvedú príjem zo zamestnania ako aj iný príjem.

Daňové priznanie za rok 2022: Aký typ daňového priznania podať?
Zdroj: Finančná správa

Elektronicky alebo na papieri

Všetci živnostníci sú povinní s finančnou správou komunikovať výlučne elektronicky. Aj daňové priznanie preto musia podávať elektronicky. Majú na výber z dvoch možností – buď daňové priznanie podpíšu občianskym preukazom s čipom alebo uzatvoria s daňovým úradom dohodu a získajú prihlasovacie meno a heslo, na základe ktorého podávajú daňové priznanie.

Výhodou elektronických daňových priznaní je, že daňovníkovi aktívne pomáhajú s vyplnením jednotlivých políčok. Živnostník tak nemusí nič počítať, formulár mu vyráta jeho daňový základ, nezdaniteľné časti či daňový bonus.

Zamestnanci či prenajímatelia nemusia podávať daňové priznanie elektronicky, ale môžu ho podať aj na papieri – buď ho zašlú poštou, alebo ho prinesú osobne na daňový úrad. Aj oni môžu využiť výhodu elektronických daňových priznaní – daňové priznanie, ktoré vyplnia v počítači, môžu následne vytlačiť. Eliminujú tak možné chyby, ktorých by sa mohli dopustiť, ak by daňové priznanie vypĺňali perom na predpísanom tlačive.

Správne tlačivo

Pri vypĺňaní daňového priznania je dôležité dbať na to, aby sme vybrali správne tlačivo. Keďže tieto tlačivá sa každoročne menia, je potrebné použiť aktuálne tlačivo za zdaňovacie obdobie roka 2022, ktoré je platné od 1. januára 2023.

Aj v tomto prípade majú výhodu ľudia, ktorí vypĺňajú tlačivo daňového priznania elektronicky. Ak by omylom použili staršie tlačivo, neumožní im vypísať rok 2022. Budú tak vedieť, že nemajú správne tlačivo.

Všetky elektronické formuláre možno nájsť na stránke Finančnej správy v sekcii Formuláre. Tu treba nájsť Elektronické formuláre a následne si vybrať Daň z príjmov fyzickej osoby, kde je na výber priznanie typu A ako aj typu B. Aktuálne tlačivá priznaní platné pre rok 2022 sú zvýraznené zelenou farbou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: