Niektorí zamestnaní rodičia by si mali od januára prilepšiť. Dôvodom je maximálny daňový bonus 2023, ktorý je na úrovni 140 eur mesačne. Skutočná výška bonusu závisí od príjmu rodiča. Zmeny pri zvýhodnení na deti nastali ešte vlani v júli prijatím zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. Zmenili sa pravidlá výpočtu aj rozdelenie sumy bonusu podľa veku dieťaťa. Zamestnanci v praxi uvidia nové maximálne sumy už vo výplate za január tohto roka.

Od januára sa daňový bonus na deti do 18 rokov zvýšil na 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára tohto roka až do decembra 2024. Od júla minulého roka mali rodičia nárok na maximálne 70 eur mesačne pri deťoch do 15 rokov a najviac na 40 eur mesačne pri deťoch nad 15 rokov veku. V praxi sa reálna výška bonusu počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Koľko musí zamestnanec zarábať, aby mal najvyšší daňový bonus 2023

Maximálny daňový bonusHrubá mzda
1 dieťa (max. 140 €/20 %)809 €
2 deti (max. 280 €/27 %)1 198 €
3 deti (max. 420 €/34 %)1 427 €
4 deti (max. 560 €/41 %)1 578 €
5 detí (max. 700 €/48 %)1 684 €
6 a viac detí (840 €/55 %)1 764 €
Výpočet Finsider (daňový bonus 2023)

Daňový bonus 2023 v praxi

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Čiastkový základ dane je hrubá mzda bez odvodov zamestnanca. Každý mesiac firma vypočíta bonus podľa mzdy, od ktorej sa odpočíta zdravotné a sociálne poistenie.

Napríklad najnižšia mzda v krajine je od januára na úrovni 700 eur. Čiastkový základ dane zamestnanca s minimálnou mzdou je 606,20 eura. To v praxi znamená, že ak má takýto zamestnanec jedno dieťa, nemôže dostať maximálny daňový bonus. Z výšky jeho zárobkov dostane najviac niečo málo cez 121 eur. Z jeho výplaty získa na dve deti do 18 rokov maximálne takmer 164 eur, na tri deti 206 eur, na štyri deti si môže uplatniť vyše 248 eur, pri piatich deťoch získa vyše 290 eur a pri viacerých deťoch maximálne 333 eur.

daňový bonus 2023
Maximálny daňový bonus 2023 je na úrovni 140 eur mesačne. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Keďže by maximálny daňový bonus 2023 niektorí rodičia nezískali, parlament schválil aj dodatočnú úpravu pravidiel. Bonus totiž môže v súčasnosti čerpať vždy len jeden z rodičov do 25. roku života dieťaťa, ktoré ešte chodí do školy. Keď nebude na maximálny daňový bonus na deti stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k tomu pripočítať aj zárobky toho druhého. Bude sa to riešiť vždy pri ročnom zúčtovaní vo firme. Druhý rodič musí tiež spĺňať podmienky na získanie daňového bonusu.

Ako sa menilo zvýhodnenie na deti

Okrem zmien pri výške sa zmenili aj podmienky nároku. Získa ho každý rodič s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Ešte do konca júna minulého roku bola suma bonusu rozdelená na vekové skupiny detí do šesť rokov, od šesť do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Podľa starých pravidiel mali rodičia detí do šesť rokov nárok na 47,14 eura, pri deťoch od šesť do 15 rokov poberali mesačne 43,60 eura a na deti nad 15 rokov čerpali 23,57 eura mesačne.

Po novom je rozdiel vo výške bonusu len pri deťoch do 15 rokov a nad 15 rokov. Na mladšie deti si rodičia od vlaňajšieho júla uplatňovali maximálne 70 eur a na deti nad 15 rokov veku najviac 40 eur mesačne. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta aj s tým, že ak bol daňový bonus podľa starých pravidiel do konca minulého roka pre rodiča výhodnejší ako ten pred júlom, firma mohla rodičovi vyplácať pre neho výhodnejšiu sumu. To isté platí aj pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za rok 2022. Od januára tohto roka to už neplatí.

Už schválený návrh novely zákona by mal zmeniť aj zle vyplatený daňový bonus. „Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus,“ píšu legislatívci v návrhu. To v praxi znamená, že rodičia nebudú musieť vracať už vyplatený a priznaný daňový bonus na dieťa napriek tomu, že bol vypočítaný nesprávne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: