Zamestnanci, ktorí dostávajú najnižšie mzdy a tí, ktorí chodia do práce aj cez víkendy či v noci, si v budúcom roku prilepšia. Rásť totiž budú minimálna mzda a príplatky, ktoré sa na jej výšku opäť naviažu. Rozhodla o tom schválená novela Zákonníka práce, ktorú parlamentom pretlačili poslanci za opozičnú stranu Smer-SD Martin Nemky a Boris Susko. O minimálnej mzde zase rozhodla dohoda firiem a odborárov ešte z leta tohto roka.

Minimálna mzda od januára stúpne zo súčasných 646 eur na 700 eur mesačne. Príplatky za prácu sa ale na jej rast opäť naviažu až od júna budúceho roka. Pôvodne mali rásť už od januára, ale poslanci zmenu odôvodnili aktuálnymi „sociálno-ekonomickými dopadmi“. Kým v súčasnosti je ich výška pevne určená v zákone, po novom sa budú počítať percentom z hodinovej minimálnej mzdy.

Z návrhu opozičných poslancov ale nakoniec vypadla úprava stupňov náročnosti práce. Tie sa v súčasnosti zvyšujú o rovnakú sumu, ako sa zvyšuje základná minimálna mzda. Podľa pôvodného návrhu novely sa mali opäť počítať ako jej násobok. V praxi by sa tak napríklad druhý stupeň počítal ako 1,2-násobkom minimálnej mzdy a posledný až jej dvojnásobkom. V schválenom návrhu to ale chýba.

Minimálna mzda a príplatky

Hodinová minimálna mzda od januára stúpne na úroveň 4,023 eura. Od tejto sumy sa potom bude odvíjať aj výška niektorých príplatkov. Tie sú v súčasnosti rozdelené do dvoch kategórií. Buď je ich suma priamo určená v zákone, alebo sú naviazané na priemernú či minimálnu mzdu. Legislatíva pevne určuje príplatky za prácu cez víkendy, noc, sťažený výkon práce, prácu cez sviatok u dohodára a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Príplatok za prácu cez víkend či nočnú prácu môže byť aj znížený, ak sa počas nich pracuje pravidelne. Na priemernú mzdu sú naviazané príplatky za prácu cez sviatok a takzvaný nadčas. Na hodinovú minimálnu mzdu je potom naviazaný aj príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku. Pri nočnej sa príplatok znižuje len pri nerizikovom povolaní.

Od júna dosiahne príplatok za nepravidelnú prácu v sobotu 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, pri pravidelnej práci zase 45 percent. Za nepravidelnú prácu v nedeľu bude príplatok sto percent hodinovej minimálky, pri pravidelnej práci v nedeľu zase 90 percent. Za sťažený výkon práce bude príplatok 20 percent.

Príplatky za prácu od júna 2023

Príplatok za:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobotu2,01 eura1,81 eura
nedeľu4,02 eura3,62 eura
nočnú (nerizikové povolanie)1,61 eura1,41 eura
nočnú (rizikové povolanie)2,01 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,023 euranemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za sťažený výkon práce0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,023 euranemôže sa znížiť
*Príplatky za prácu od 1. júna 2023 podľa hodinovej minimálnej mzdy (minimálna mzda a príplatky).
Minimálna mzda a príplatky
V budúcom roku sa budú zvyšovať minimálna mzda a príplatky. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Šesť stupňov minimálnej mzdy

Čistá minimálna mzda od januára stúpne o približne 43 eur. Kým v súčasnosti zamestnancom s najnižšími zárobkami chodí na účet vyše 525 eur v čistom, po novom to bude takmer 569 eur mesačne. Minimálna mzda a príplatky, ktoré sa na ňu naviažu, ale firmám zvýšia aj mzdové náklady. Cena práce na jedného zamestnanca s minimálnou mzdou dosiahne úroveň vyše 946 eur. Mzdová položka totiž okrem celej hrubej mzdy zahŕňa aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Na Slovensku je okrem základnej minimálnej mzdy zavedených ďalších päť stupňov náročnosti práce, ktoré majú svoju vlastnú minimálnu mzdu. Napríklad na druhom stupni sú okrem iného aj jednoduché remeselné práce, na šiestom stupni zase napríklad riadiace a manažérske pozície. Týmto zamestnancom tak tiež stúpnu ich najnižšie zárobky. Každý stupeň rastie o rovnakú sumu, o akú sa zvyšuje základná minimálna mzda.

V tomto prípade sa teda každá suma na jednotlivom stupni zvýši o 54 eur. Najnižšia výplata na druhom stupni tak od januára stúpne z pôvodných 762 eur na 816 eur, na treťom stupni zase napríklad zo súčasných 878 eur na 932 eur a na najvyššom stupni náročnosti práce zase z tohtoročných 1 226 eur na budúcoročných 1 280 eur mesačne.

StupeňMinimálna mzda v roku 2022Minimálna mzda v roku 2023
1.646 eur700 eur
2.762 eur816 eur
3.878 eur932 eur
4.994 eur1 048 eur
5.1110 eur1 164 eur
6.1226 eur1 280 eur
Výpočet Finsideru (Minimálna mzda a príplatky)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: