Každému pracujúcemu sa môže stať, že pár rokov pred odchodom do penzie stratí prácu. Vo vyššom veku sa navyše nové zamestnanie spravidla hľadá ťažšie. Ak do riadneho starobného dôchodku zostávajú človeku menej ako dva roky, môže ísť do predčasného dôchodku alebo poberať dávky v nezamestnanosti. O tom, ktorá z týchto možností je pre budúceho penzistu výhodnejšia, rozhoduje viacero faktorov. Je to aj čas zostávajú do penzie či splnenie podmienok nároku.


Nezamestnaný musí v prvom rade vedieť, koľko mesiacov mu ešte zostáva do nároku na riadny starobný dôchodok. Ak by mu do odchodu zostávalo presne šesť mesiacov, viac sa mu oplatí prihlásiť sa na úrad práce a poberať dávku v nezamestnanosti. Keby totiž namiesto toho požiadal o predčasný dôchodok, pripravil by sa o peniaze. Pri predčasnej penzii sa výška dávky kráti o 0,5 percenta za každý mesiac, ktorý chýba do dosiahnutia dôchodkového veku.

To v praxi znamená, že aj keď zostáva do riadneho dôchodku viac ako šesť mesiacov, oplatí sa vyčerpať si nárok na podporu v nezamestnanosti a až potom žiadať o predčasnú penziu. O všetkom ale rozhodujú podmienky, ktoré je potrebné pri dávkach v nezamestnanosti aj predčasnom dôchodku splniť.

Rozhodujú aj podmienky nároku


Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok musí mať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemali chýbať viac ako dva roky. Odchod do predčasného dôchodku je naviazaný aj na rast životného minima. V súčasnosti je jednou z podmienkou na získanie predčasného dôchodku, že výška penzie žiadateľa presahuje 1,6-násobok sumy životného minima. Od júla minulého roka je životné minimum na úrovni 234,42 eura mesačne.

Suma dôchodku u ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť preto vyššia ako 375,10 eura mesačne. V prípade sporenia aj v druhom pilieri štát na splnenie tejto podmienky počíta dôchodok z prvého a druhého piliera dokopy. Ak bude vypočítaná penzia nižšia ako stanovená hranica, nárok na predčasný dôchodok Sociálna poisťovňa zamietne.

Žiadateľ tiež musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok.

Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku
Ak do starobného dôchodku zostávajú menej ako dva roky, nezamestnaný môže ísť do predčasného dôchodku. (Ilustračné foto: Freepik)

Navyše platí, že dávka poberaného predčasného dôchodku sa znižuje o 0,5 percenta za každý začatý mesiac, ktorý penzistovi chýba do dovŕšenia jeho riadneho dôchodkového veku. Aj keď sa potom dôchodca dostane do riadneho starobného dôchodku, bude poberať rovnakú sumu penzie. Bude sa mu len každý rok zvyšovať o tradičnú valorizáciu.

Na druhej strane, nárok na podporu v nezamestnanosti má človek, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Úrad pritom nezaujíma, akým spôsobom bol skončený pracovnoprávny vzťah. Človek, ktorý stratil prácu v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Ľudia môžu dávky v nezamestnanosti čerpať maximálne šesť mesiacov.

Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku?

Predčasný dôchodok môže pomôcť tým, ktorí napríklad tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu, prípadne si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia. V prípade, že v posledných štyroch rokoch aspoň dva roky neplatil poistenie v nezamestnanosti, oplatí sa ísť do predčasného dôchodku. Nemá totiž nárok na dávky v nezamestnanosti.

Ak spĺňa všetky podmienky na predčasný dôchodok a odchádza presne dva roky pred dôchodkovým vekom, bude jeho dôchodok krátený o 12,5 percenta. Sociálna poisťovňa najprv vypočíta jeho zásluhovú výšku dôchodku. Ak by mala byť na úrovni napríklad 650 eur mesačne, v skutočnosti bude dostávať o vyše 81 eur menej. Jeho dávka bude na úrovni 568,80 eura mesačne.

Ak by mal budúci dôchodca nárok aj na dávky v nezamestnanosti, môže si napríklad dva roky pred odchodom do riadneho dôchodku vyčerpať najprv nárok na podporu a až potom odísť do predčasného dôchodku. V takom prípade mu bude predčasná penzia krátená len o 9,5 percenta, keďže mu do riadneho dôchodku bude zostávať len rok a pol. Jeho penzia z ilustračného príkladu tak môže byť 588,30 eura.

Aby penzistovi z príkladu vyšiel dôchodok na úrovni 650 eur, počas života by musel zarábať zhruba 1 170 eur mesačne. Z takejto mzdy by každý mesiac na podpore dostával zhruba 577 eur. Pri následnom prechode na predčasný dôchodok by sa tak jeho mesačný príjem zmenil len zhruba o desať eur smerom nahor.