Dostanete takmer 1 330 eur mesačne. Taká je maximálna podpora v nezamestnanosti v tomto roku. Keďže ide o dávku sociálneho poistenia, ktoré sú zásluhové, jej výška sa odvíja hlavne od toho, koľko predtým nezamestnaný mesačne zarábal alebo z akého vymeriavacieho základu platil samoplatca odvody.


Na podporu majú nárok hlavne zamestnanci či dobrovoľne poistené osoby. Ak stratí svoje podnikanie napríklad živnostník, na dávku nárok nemá. V rámci jeho povinných odvodov sa totiž poistenie v nezamestnanosti neplatí. Môže si ho však platiť dobrovoľne. Na poistenie v nezamestnanosti ide 1,5 až dve percentá z platu.

Kto má nárok na dávku

Podpora v nezamestnanosti slúži na najmä na zabezpečenie príjmu poistenca, ktorý napríklad stratil prácu alebo si poistenie platil dobrovoľne a stratil iný príjem. Nárok má človek, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zároveň môže ísť iba o povinne poistenú osobu v nezamestnanosti. Toto poistenie vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

  • Podpora v nezamestnanosti na našej kalkulačke (kliknite TU).

Úrady pritom nezaujíma, akým spôsobom bol skončený pracovnoprávny vzťah. Človek, čo stratil prácu ale v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie musí byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Ide o druhú základnú podmienku na získanie podpory v nezamestnanosti. O dávku sa žiada v Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce pri žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov.

Žiadateľ tak nemusí chodiť na obe pobočky, stačí, ak si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnil na úrade práce ako súčasť zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak bude niekto o dávku žiadať v Sociálnej poisťovni, je nevyhnutné uviesť aj dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu.

Podpora v nezamestnanosti
Maximálna podpora v nezamestnanosti je v tomto roku na úrovni vyše 1 329 eur mesačne. (Ilustračné foto: Unsplash)

Podpora v nezamestnanosti v roku 2024

Výpočet dávky v nezamestnanosti sa odvíja od denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je na výpočet dávky v nezamestnanosti potrebná hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri dobrovoľne poistených je na výpočet dávky v nezamestnanosti potrebný vymeriavací základ.

Samotná výška sa počíta ako 50 percent DZV. Na výpočet je teda potrebný súčin denného vymeriavacieho základu daného človeka, čísla 0,5 a počtu dní v mesiaci. Maximálny denný vymeriavací základ je v tomto roku na úrovni 74,4987 eura.

Nezamestnaný tak môže za 30-dňový mesiac dostať maximálne 1 286,20 eura a sumu 1 329,10 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní. Toľko ale dostane len človek, ktorý zarába zhruba 2 608 eur mesačne.

Ak niekto zároveň poberá nemocenské, materské či ošetrovné dávky alebo rodičovský príspevok, poberanie podpory v nezamestnanosti sa prerušuje. Dávka sa poberá odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a maximálne šesť mesiacov.

  • Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2023 a v prvom polroku 2024 je najviac vo výške 85,7425 €.
  • Percentuálna výška dávky v nezamestnanosti je 50 % DVZ.
  • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 31 dní je 1 329,10 €.
  • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 30 dní je 1 286,20 €.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou. Dávky sa poukazujú na bankový účet poistenca. Na žiadosť sa dávka vypláca aj v hotovosti alebo poštovým poukazom na výplatu. Býva vyplatená spravidla od 15. do 27. dňa v mesiaci. Peniaze sa ale posielajú okolo 15. dňa. Dávky vyplácané cez poštu prichádzajú okolo 20. dňa v mesiaci.

Nezamestnaný môže tiež požiadať, aby peniaze chodili na účet manžela či manželky v banke, ak má v tom čase právo disponovať s peniazmi na tomto účte a ak s tým manžel či manželka súhlasí.

Dávka sa prestane vyplácať hneď potom ,ako je nezamestnaný vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, po uplynutí šiestich mesiacov, odchodom do penzie, keď nezamestnaný zomrie alebo jednorazovým vyplatením dávky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: