V novembri minulého roku stúpli reálne mzdy vo všetkých sledovaných odvetviach. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Nominálne mzdy najviac stúpli v reštauráciách a pohostinstvách, kde medziročne stúpli o vyše 15 percent. Priemerná mzda tu dosiahla 732 eur. „Dvojciferným tempom rástli aj mzdy zamestnancov v stavebníctve s priemernou mzdou 1 138 eur, v priemysle na 1 891 eur, doprave a skladovaní na 1 484 eur, v maloobchode na 1 177 eur a vo vybraných trhových službách na 1 506 eur,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

V ostatných odvetviach sa rast platov pohyboval od 7,6 percenta v informáciách a komunikácii s priemernou mzdou 2 765 eur, do 9,3 percenta v predaji a oprave motorových vozidiel, kde zamestnanci priemerne zarobili 1 585 eur.

„V novembri zárobky opäť odolali inflácii. Ide o druhý mesiac, v ktorom rast reálnej mzdy vykázali všetky sledované odvetvia. Jej najvýraznejšie zvýšenie o 8,4 % evidovali reštaurácie a pohostinstvá. Úroveň reálneho rastu o 4 % prekročili výplaty v stavebníctve, priemysle a tiež v doprave a skladovaní. Najpomalšie, len o 1,3 %, sa zvýšil reálny zárobok v informáciách a komunikácii,“ dodala J. Morháčová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: