Priemerná nominálna mesačná mzda v októbri tohto roka medziročne rástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Zamestnanosť síce rástla, v troch z desiatich sledovaných odvetví však zamestnancov ubúdalo. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Priemerná mzda rástla od necelých troch percent v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev až do 14 percent v ubytovaní či v stavebníctve. Vysoký rast inflácie ale podľa štatistikov spôsobil, že reálne mzdy medziročne klesli prvý krát vo všetkých odvetviach.

Najviac zasiahnuté boli reštaurácie a pohostinstvá, kde reálne mzdy poklesli o 10,4 percenta. Pokles reálnej mzdy o sedem a viac percent bol vo veľkoobchode, informáciách a komunikácii, v predaji a oprave motorových vozidiel, ale aj vo vybraných trhových službách. Pokles miezd nižší ako jedno percento bol v ubytovaní a v stavebníctve.

Výraznejší októbrový rast zamestnanosti na úrovni približne o 11 percent sa prejavil iba v sektoroch ubytovanie ako aj v podnikoch, ktoré sa venujú činnostiam reštaurácií a pohostinstiev. Počet zamestnancov bol medziročne vyšší o 4,1 percenta aj v informáciách a komunikácii, a o viac ako dve percentá v doprave a skladovaní či v maloobchode. Pokles zamestnaných bol vo vybraných trhových službách, v priemysle a vo veľkoobchode.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: