Ku koncu roku 2023 mali slovenskí rezidenti v bankách vklady v celkovej výške 18 miliárd eur. najväčší podiel na tom mali vklady od domácností a nefinančných spoločností. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).


K výraznému nárastu vkladov v minulom roku podľa NBS prispel rast reálnych platov ako aj zmena úrokovej politiky Európskej centrálnej banky. Najviac nových vkladov pribudlo v prvom mesiaci tohto roka.

V decembri dosahovala priemerná úroková sadzba na vkladoch so splatnosťou do jedného roky 3,5 percenta. Tieto úroky patrili medzi najvyššie v rámci eurozóny. Priemerný úrok v eurozóne bol 3,3 percenta.

„Najvyššia priemerná úroková miera 3,6 % bola vykázaná v januári 2024, kedy priemer v eurozóne dosiahol 3,2 %. Od januára 2024 dochádza k miernemu poklesu vo výške úrokovej miery nových vkladov s dohodnutou splatnosťou do 1 roka,“ uviedla NBS.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: