Mnohí ľudia strávia letnú dovolenku v zahraničí. Častokrát si zájazd objednajú z cestovnej kancelárie. Ak nie je všetko tak, ako im cestovka sľúbila, môžu žiadať o nápravu či zľavu. Ako reklamovať dovolenku?

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová vysvetľuje, že základom je zmluva a obchodné podmienky, s ktorými musí cestujúci súhlasiť pri kúpe zájazdu. „Odporúčame spotrebiteľom, aby dbali na opatrnosť a zmluvu s obchodnými podmienkami si ešte pred podpisom riadne prečítali,“ vraví E. Hekšová.

V zmluve by malo byť uvedené napríklad miesto pobytu, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu, informácie o ubytovaní, doprave a stravovaní, jazyku, v ktorom sú služby poskytované, či ďalšie informácie o vlastnostiach všetkých súvisiacich služieb. V prípade, že si niekto s cestovnou kanceláriou dohodne osobitné požiadavky, tie by mali byť takisto podľa E. Hekšovej zaznačené v zmluve.

Ako reklamovať dovolenku? Pomôže fotodokumentácia

Cestovná kancelária má potom povinnosť poskytnúť zájazd tak, ako to bolo v zmluve dohodnuté. Podľa dTestu ide o vadu, ak napríklad niektorá z čiastkových služieb, ktoré sú zahrnuté do zájazdu, nie je poskytovaná v súlade so zmluvou. Môže ísť napríklad o nestatočnú kvalitu ubytovania či ak nie sú splnené špeciálne požiadavky, ktoré si cestujúci vopred dohodol s cestovnou kanceláriou. Dôležité je, aby všetko, čoho sa chce spotrebiteľ dovolať, bolo uvedené v zmluve. V opačnom prípade sa cestujúci nebude môcť sťažovať, že niečo je je v súlade so zmluvou.

Každú prípadnú vadu by mal cestujúci vytknúť písomne. E. Hekšová zároveň odporúča každú takúto vadu zdokumentovať – fotografiami či videozáznamom. Dobré je takisto zaobstarať si svedectvo iných návštevníkov, pokiaľ danou vadou trpia tiež.

Podľa dTestu je dobré oznámiť vadu čo najskôr a to už počas trvania zájazdu – napríklad u delegáta. Cestovná kancelária by sa následne mala začať takýmto oznámením zaoberať a snažiť sa o okamžitú nápravu a zabezpečiť bezchybné pokračovanie zájazdu. Ak niekto nahlási vadu neskôr, napríklad až keď sa vráti z dovolenky, môže mu to byť na škodu.

ako reklamovať dovolenku
Ako reklamovať dovolenku? Začnite konať, kým ste ešte v zahraničí (Ilustrácia: DALL-E/ako reklamovať dovolenku)

Za lepší hotel nemusíte doplácať

Ak dovolenkár nedostane službu, ako si ju objednal, cestovná kancelária by mu mala zaistiť alternatívu, ktorá je v rámci kvality porovnateľná s pôvodnou dohodnutou službou. Ak to nie je možné a jedinou možnou alternatívou je, že dostane horšiu službu, mala by mu cestovná kancelária ponúknuť primeranú zľavu. Môže ísť napríklad o situáciu, keď si niekto zaplatí štvorhviezdičkový hotel, no nakoniec bude bývať v trojhviezdičkovom.

No ak klient v rámci tejto alternatívy dostane lepšiu službu, napríklad ho cestovná kancelária ubytuje v lepšom hoteli, klient nemusí nič doplácať.

„A ak sa cestovná kancelária reklamáciou vady nezaoberá, spotrebiteľ je oprávnený si nápravu zariadiť sám a následne požadovať preplatenie nákladov od cestovnej kancelárie,“ tvrdí E. Hekšová. V takom prípade je dobré, ak si zaobstará od delegáta písomné potvrdenie, že k náprave zo strany cestovnej kancelárie nedošlo.

Podľa dTestu môže byť reklamácia vyriešená aj zľavou z ceny zájazdu. V určitých prípadoch možno žiadať aj náhradu ujmy. Ide o prípady, keď prišlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde vinou cestovnej kancelárie. Tá má pritom povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: