Národná banka Slovenska odobrala spoločnosti Senaga (do 16. februára 2021 fungovala pod menom MBI Marketingberatung International) povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.


Podľa NBS spoločnosť Senaga nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Firma zároveň centrálnej banke bez zbytočného odkladu neoznámila zmenu obchodného mena, nepredložila NBS požadované informácie a doklady a nepredložila viaceré výkazy o vykonávaní finančného sprostredkovania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: