Národná banka Slovenska (NBS) odobrala spoločnosti iHolding povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Podľa NBS firma nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia.

Osoba, ktorá vykonáva funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti iHolding, podľa NBS nespĺňala odo dňa ustanovenia do funkcie (11. apríla 2020) do začiatku sankčného konania (19. júna 2021) požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, pretože úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v tomto sektore.

Zároveň osoba, ktorá vykonáva funkciu odborného garanta spoločnosti iHolding, nespĺňala od 9. októbra 2019 do začiatku sankčného konania požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, pretože v lehote do 08. októbra 2019 neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

NBS spoločnosti iHolding vyčíta aj to, že jej firma bez zbytočného odkladu neoznámila a nepreukázala zmenu v osobe člena štatutárneho orgánu a zmenu v skupine s úzkymi väzbami. Firma na požiadanie NBS nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. A spoločnosť IHolding NBS nepredložila ani viaceré štvrťročné výkazy o vykonávaní finančného sprostredkovania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: