V januári 2023 spotreba plynu na Slovensku klesla o 23,1 percenta v porovnaní s 5-ročným priemerom za roky 2017 až 2022. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva. Slovensko tak podľa neho splnilo cieľ, podľa ktorého majú členské krajiny Európskej únie znížiť spotrebu plynu minimálne o 15 percent.


Ešte nedávno pritom Eurostat tvrdil, že na Slovensku ako jednej z mála krajín spotrebu plynu vzrástla. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Eurostat vychádzal z nesprávnych údajov. „Ministerstvo hospodárstva SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR a Štatistický úrad SR identifikovali nezrovnalosti v údajoch súvisiacich s výškou objemu skladovaného plynu na území SR v podzemných zásobníkoch, vykazovanou účastníkmi trhu s plynom, ktoré boli v minulosti reportované Eurostatu. V spolupráci s dotknutými účastníkmi boli preto zanalyzované všetky dáta za uplynulý rok 2022, ktoré vstupujú do výpočtu spotreby plynu podľa príslušnej metodiky Eurostatu a za január 2023 mu tak budú zaslané sumarizované dáta o ťažbe, importe, exporte a zásobách zemného plynu, zohľadňujúce zistené rozdiely a reflektujúce skutočnú mesačnú spotrebu na Slovensku,“ informovalo ministerstvo.

Nariadenie EÚ týkajúce sa znižovania dopytu po plyne podľa ministerstva hospodárstva vychádza z 5-ročných priemerov, ktoré boli v prípade SR stanovené na základe údajov zasielaných Eurostatu v minulých obdobiach. „To výrazným spôsobom deformuje porovnávanie dosiahnutého zníženia spotreby plynu Slovenska. V mesiaci január, kde je priemer za minulé obdobie vypočítaný Eurostatom za SR výrazne nižší v porovnaní so skutočnou dlhodobou spotrebou, bude preto výrazne podhodnotené dosiahnutie zníženia spotreby na trhu s plynom,“ tvrdí ministerstvo.

Kým podľa Eurostatu je 5-ročný priemer spotreby plynu v januári 601 miliónov kubických metrov, podľa údajov od plynárenského dispečingu je to 714 miliónov. Preto Eurostat vykazoval iné údaje ako slovenské inštitúcie.

„V súčasnosti prebieha proces revízie historických dát pre roky 2017 – 2021 a komunikácia s Eurostatom o korekcii štatistiky za predošlé roky. Až po tejto korekcii bude možné dáta zverejnené Eurostatom považovať za skutočný odraz zníženia spotreby plynu dosiahnutého na Slovensku,“ dodalo ministerstvo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: