Na Slovensku sa do konca budúceho roka zmapuje tisíc pamiatkových objektov. Pasportizácia pamiatok je v rámci plánu obnovy časť reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR, kde je na ňu vyčlenených približne 6,7 milióna eur. Informoval o tom Úrad vlády SR.


Zmyslom pasportizácie relevantných pamiatkových objektov v správe štátu má byť poznanie ich aktuálneho stavebno-technického stavu, ktorý by poskytol objektívne informácie o stave pamiatok v štátnom vlastníctve. To má uľahčiť napríklad aj plánovanie verejných zdrojov na ich obnovu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: