Tablety pre dôchodcov? Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) ich chce rozdať 170-tisíc. Toľko dôchodcov by sa malo aj zapojiť do bezplatných IT školení. Ide o projekt na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, na ktorý je vyčlenených takmer 70 miliónov eur.


Počíta s vyškolením desiatok tisíc seniorov, prípadne znevýhodnených osôb do polovice roku 2026. Projekt je tiež súčasťou plánu obnovy, v rámci ktorého pripravilo ministerstvo komponent Digitálne Slovensko s rozpočtom 580 miliónov eur.

Tablety pre dôchodcov

„V rámci nášho projektu umožníme 170-tisíc seniorom účasť na bezplatných IT školeniach, aby lepšie porozumeli online svetu. Úspešným absolventom kurzu odovzdáme aj špeciálne nakonfigurované tablety,“ doplnila vicepremiérka.

Prieskum ministerstva ukázal, že až 41 percent ľudí vo veku 65 až 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie, teda ani počítač, ani smartfón, ani tablet. Dve tretiny seniorov navyše považujú svoje digitálne zručnosti za priemerné, internet využívajú najmä na jednoduchšie aktivity.

V rámci projektu vznikne on-line dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Celý systém vzdelávania bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne sedem dní v týždni.

„Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov vo veku do 65 rokov, seniorov nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,“ tvrdí ministerstvo investícií.

Tablety pre dôchodcov
Tablety pre dôchodcov? Vicepremiérka ich chce rozdať 170-tisíc. (ilustračné foto: Freepik)

Digitálna chudoba na Slovensku

Ministerstvo investícií vypracovalo aj analýzu o takzvanej digitálnej chudobe. Z výsledkov napríklad vyplýva, že hoci si kúpu počítača v súčasnosti môže dovoliť až 96 percent slovenských domácností, Slovensko zaostáva v dostupnosti počítačového vybavenia pre domácnosti ohrozené chudobou.

„V roku 2019 si z dôvodu nízkych príjmov nemohlo dovoliť kúpu počítača viac než 110-tisíc ľudí z domácností ohrozených chudobou. Ide najmä o rodiny s jedným rodičom, mnohopočetné rodiny s tromi a viac deťmi a seniorov nad 65 rokov. Tieto skupiny sú veľmi zraniteľné, čo sa ukázalo najmä počas pandémie,“ uviedla V. Remišová.

Samostatným problémom je aj digitálna chudoba detí. Zatiaľ čo prístup k internetu má vyše 90 percent detí z bežných domácností, v prípade chudobných domácností je to iba polovica a v prípade detí z rómskych rodín je to len 40 percent. Len necelá tretina detí z chudobných domácností má doma laptop či stolný počítač, v prípade detí z rómskych rodín je to iba okolo 20 percent.

Slovensko sa ale vo využívaní internetu v uplynulých rokoch aj zlepšilo. Kým v roku 2006 bežne používalo internet 43 percent obyvateľov Slovenska, v súčasnosti je to už 87 percent. Vybrané skupiny obyvateľstva však stále zaostávajú. Ide najmä o ľudí mimo trhu práce ako napríklad invalidní dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, návštevníci rekvalifikačných kurzov či poberatelia starobného dôchodku.